Bijstand voor ondernemers

Als ondernemer kunt u hulp krijgen als uw omzet achterblijft. De gemeente biedt verschillende uitkeringen. U kunt de Ondernemerswijzer invullen om te kijken of u hier recht op heeft. Met vragen kunt u terecht bij 155. Heeft u geld nodig maar kunt u geen uitkering krijgen via de gemeente? Dan kunt u informeren wat uw mogelijkheden zijn bij Qredits.

Voorwaarden bijstand of uitkering

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor bijstand of een uitkering? Dan moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • U verdient uw inkomen met een eigen bedrijf.
  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
  • U heeft alleen of met een compagnon de volledige zeggenschap en de financiële risico’s.
  • Uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen (zoals vergunningen, diploma’s, milieuwetgeving, bestemmingsplan).
  • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.

Bijstand aanvragen

Voldoet u aan deze voorwaarden? Vul dan de Ondernemerswijzer in. U kunt dan lezen of u recht heeft op een uitkering en wat u moet doen voor uw aanvraag.

Ondernemerswijzer invullen

Qredits

Is bijstand van de gemeente voor u niet mogelijk? De onafhankelijke organisatie Qredits verstrekt kredieten aan startende en bestaande ondernemers. Kijk voor meer informatie op de website van Qredits.

Meer informatie

Gepubliceerd: 23 maart 2020Laatste wijziging: 8 juli 2021