Bijstand voor ondernemers met financiële problemen aanvragen

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Die kan bestaan uit een tijdelijke uitkering of bedrijfskapitaal.

In verband met de gevolgen van het coronavirus kunnen zelfstandigen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Ga naar Tijdelijke inkomensoverbrugging voor zelfstandig ondernemers (Tozo). ​

Er zijn 2 manieren om bijstand te krijgen:

  • Als periodieke uitkering. Dit is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen uit het bedrijf en het inkomen van uw eventuele partner.
  • Als bedrijfskapitaal. Dit bedrag kunt u in uw bedrijf investeren of bijvoorbeeld gebruiken om kortlopende schulden te betalen. Het bedrijfskapitaal kan een lening of een gift zijn. Dat hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

  • Uw bedrijf moet na de periode waarin u bijstand heeft gekregen levensvatbaar zijn. Dat betekent dat uw inkomen voldoende is voor u en uw gezin om van te leven en om het bedrijf te laten bestaan.
  • U moet minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.
  • U kunt geen geld bij de bank lenen.
  • De gemeente stelt de hoogte van de periodieke uitkering voorlopig vast. Als het inkomen van uw bedrijf bekend is (na het boekjaar) wordt de definitieve hoogte vastgesteld. Was uw inkomen hoger dan verwacht? Dan moet u een deel van de uitkering terugbetalen. Als het inkomen lager was, kan het zijn dat u nog geld krijgt.
  • Als het bedrijfskapitaal een lening is, moet u die met rente (8%) terugbetalen.

Aanvragen

Vul de Ondernemerswijzer in. U leest dan of u mogelijk recht heeft op bijstand en wat u moet doen voor de aanvraag.

Ondernemerswijzer invullen

Hoelang duurt het?

U hoort uiterlijk binnen 13 weken nadat uw aanvraag compleet is of u bijstand krijgt.

    Zie ook: Hulp voor ondernemers