Bijstand voor ondernemers, geboren voor 1 januari 1960 aanvragen

Bent u geboren voor 1 januari 1960, werkt u als zelfstandig ondernemer en heeft u al lange tijd een laag inkomen? Dan kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen bij de gemeente. De bijstand kan bestaan uit een tijdelijke uitkering of bedrijfskapitaal voor uw bedrijf.

Er zijn 2 manieren om bijstand te krijgen:

  • Als periodieke uitkering. Dit is een tijdelijke aanvulling op uw inkomen uit het bedrijf en het inkomen van uw eventuele partner.
  • Als bedrijfskapitaal. Dit bedrag kunt u in uw bedrijf investeren of bijvoorbeeld gebruiken om kortlopende schulden te betalen. Het bedrijfskapitaal kan een lening of een gift zijn. Dat hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Voorwaarden

  • U bent geboren voor 1 januari 1960.
  • U verdient als zelfstandige minder dan de bijstand.
  • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of zelfstandig beroep gehad.
  • Het bruto inkomen uit uw onderneming is minimaal € 8068 (€ 8.158 in 2021)per boekjaar.
  • De gemeente stelt de hoogte van de maandelijkse uitkering voorlopig vast. Dat gebeurt telkens voor een jaar. Elk half jaar kijkt de gemeente of u nog recht heeft op de uitkering. Als het inkomen van uw bedrijf bekend is (na het boekjaar) wordt de definitieve hoogte vastgesteld. Was uw inkomen hoger dan verwacht? Dan moet u een deel van de uitkering terugbetalen. Als het inkomen lager was, krijgt u nog geld.
  • Het bedrijfskapitaal is een gift als uw vermogen kleiner is dan een bepaald bedrag. Het precieze bedrag vindt u op de website van de Rijksoverheid. Is uw vermogen groter dan dit bedrag, dan moet u het bedrijfskapitaal terugbetalen.

Aanvragen

Vul de Ondernemerswijzer in. Hieruit blijkt of u mogelijk recht heeft op bijstand en wat u moet doen voor de aanvraag.

Ondernemerswijzer invullen

Hoe lang duurt het?

U hoort uiterlijk binnen 13 weken nadat uw aanvraag compleet is of u bijstand krijgt.

Stoppen met uw bedrijf

Heeft u geen recht op bijstand en besluit u met uw bedrijf te stoppen? Dan kunt u een IOAZ-uitkering aanvragen. Vraag deze uitkering aan voordat u stopt met uw bedrijf, anders vervalt het recht op deze uitkering.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Hulp voor ondernemers.