Bijstand voor ondernemers die willen stoppen aanvragen

Wilt u binnenkort stoppen met uw bedrijf? Dan heeft u misschien recht op een Bbz- of IOAZ-uitkering.

Een Bbz-uitkering voor ondernemers die willen stoppen is:

 • een maandelijkse aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau

 • een tijdelijke uitkering

 • een lening zonder rente, die u misschien (deels) moet terugbetalen

Een IOAZ-uitkering is bedoeld voor ondernemers die willen stoppen en ouder zijn dan 55 jaar.

Hoe werkt het

Kunt u een Bbz-uitkering krijgen? Dan wordt uw inkomen tijdelijk aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. Een Bbz-uitkering is een lening (zonder rente), die u misschien voor een deel of helemaal moet terugbetalen.

 • Het inkomen uit uw bedrijf kan per maand verschillen. Daarom maakt de gemeente samen met u een schatting van uw inkomen. De Bbz-uitkering vult dat inkomen aan tot bijstandsniveau.

  Na afloop van het boekjaar vindt de verrekening plaats. De gemeente kijkt dan naar uw bedrijfsresultaat in dat jaar. En bepaalt of u de uitkering heeft gekregen waar u recht op had.

  • Heeft u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u minder uitkering gekregen dan waar u recht op had. U krijgt dan een nabetaling.
  • Heeft u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u een te hoge uitkering ontvangen. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen. U hoeft hierbij geen rente te betalen.
 • De IOAZ is een uitkering voor zelfstandigen van 55 jaar en ouder die te weinig inkomsten hebben uit hun bedrijf en willen stoppen met hun bedrijf.

  IOAZ staat voor Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Een IOAZ-uitkering kan worden toegekend tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Voorwaarden

 • Wilt u een Bbz-uitkering aanvragen? Dan gelden in elk geval de volgende voorwaarden:

  • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U woont in Nederland.
  • U werkte minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
  • U heeft het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is lager dan de voor u geldende bijstandsnorm. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
  • U stopt met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar is. Dat betekent dat uw inkomen niet genoeg is voor u en uw gezin om van te leven en om het bedrijf te laten bestaan.
  • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • U heeft alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn.
  • U heeft zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf. En u draagt de financiële risico’s.
  • U krijgt maximaal 12 maanden bijstand.
  • U bent ouder dan 55 jaar, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar aaneengesloten gewerkt, waarvan minimaal 3 jaar als zelfstandige.
  • U had de afgelopen 3 jaar een laag inkomen uit uw bedrijf.
  • U verwacht in de toekomst geen verbetering in uw inkomen.
  • U bent nog niet gestopt met uw bedrijf.
  • U moet binnen 1,5 jaar stoppen met uw bedrijf als u IOAZ aanvraagt.
  • U probeert zo snel mogelijk werk te vinden.

Aanvragen

Vul de Ondernemerswijzer in.

Heeft u de ondernemerswijzer ingevuld en kunt u een Bbz-uitkering aanvragen? Dan kunt u online uw aanvraag doen.

Bbz-uitkering aanvragen

Hoelang duurt het

U hoort binnen 13 weken of u een Bbz- of IOAZ-uitkering krijgt. Die termijn begint op het moment dat uw aanvraag compleet is.

Goed om te weten

Uw bedrijf is al gestopt

Bent u al gestopt met uw bedrijf? Misschien heeft u dan recht op een bijstandsuitkering. U vindt meer informatie op de pagina Bijstand aanvragen.

Bbz-begrippen uitgelegd

Komt u in alle informatie over de Bbz begrippen tegen die nieuw voor u zijn? Kijk dan in de Bbz-begrippenlijst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijstand bij stoppen met een eigen bedrijf op de website van de Rijksoverheid.

Contact

Heeft u nog vragen of andere hulp nodig? De gemeente helpt u graag naar een geschikte oplossing. Bel met de Klantenservice SZW op (070) 752 63 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Zie ook: Financiële hulp voor ondernemers