Bijstand voor gevestigde ondernemers aanvragen

Bent u ondernemer, maar heeft u tijdelijk niet voldoende inkomen om van te kunnen leven? Dan kunt u misschien een Bbz-uitkering aanvragen.

Een Bbz-uitkering voor gevestigde ondernemers is

 • een maandelijkse aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau
 • een tijdelijke uitkering
 • een lening zonder rente, die u misschien (deels) moet terugbetalen

U bent gevestigd ondernemer als u langer dan 1,5 jaar een eigen bedrijf heeft.

Had u een Bbz-uitkering volgens de versoepelde voorwaarden? Dan moet u zelf een nieuwe aanvraag doen voor een Bbz-uitkering. Dit kan vanaf april 2022.

Hoe werkt het

Kunt u een Bbz-uitkering krijgen? Dan wordt uw inkomen tijdelijk aangevuld tot de voor u geldende bijstandsnorm. Een Bbz-uitkering is een lening (zonder rente), die u misschien voor een deel of helemaal moet terugbetalen.

 • Het inkomen uit uw bedrijf kan per maand verschillen. Daarom maakt de gemeente samen met u een schatting van uw inkomen. En vult dat inkomen aan tot bijstandsniveau.

  Na afloop van het boekjaar vindt de verrekening plaats. De gemeente kijkt dan naar uw bedrijfsresultaat in dat jaar. En bepaalt of u de uitkering heeft gekregen waar u recht op had.

  • Heeft u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u minder uitkering gekregen dan waar u recht op had. U krijgt dan een nabetaling.
  • Heeft u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan heeft u een te hoge uitkering ontvangen. U moet (een deel van) de uitkering terugbetalen. U hoeft hierbij geen rente te betalen.
 • U kunt alleen een Bbz-uitkering krijgen als uw bedrijf levensvatbaar is. Dat betekent dat uw onderneming over een tijd genoeg inkomen moet hebben. U heeft dan genoeg inkomen om van te leven en om het bedrijf te laten bestaan.

  Als u een Bbz-uitkering aanvraagt, onderzoekt de gemeente eerst de levensvatbaarheid van uw bedrijf. De gemeente kan uw uitkering eerder stoppen als daar een reden voor is.

Voorwaarden

Wilt u een Bbz-uitkering aanvragen? Dan gelden in elk geval de volgende voorwaarden:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • U woont in Nederland.
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf.
 • U heeft het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is lager dan de voor u geldende bijstandsnorm. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • U heeft geen spaargeld of ander beschikbaar vermogen. En u kunt geen lening krijgen van een bank.
 • Uw bedrijf bestaat langer dan 1,5 jaar.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en het werk wordt vooral in Nederland uitgevoerd.
 • U heeft alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn.
 • U heeft zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf. En u draagt de financiële risico’s.

Aanvragen

Vul eerst de Ondernemerswijzer in.

Heeft u de ondernemerswijzer ingevuld en kunt u een Bbz-uitkering aanvragen? Dan kunt u online uw aanvraag doen.

Bbz-uitkering aanvragen

Hoelang duurt het

Is uw aanvraag compleet en heeft u alle gevraagde documenten ingeleverd? Dan hoort u binnen 13 weken of u een Bbz-uitkering krijgt.

Dit kan langer duren als er extra onderzoek nodig is naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Dan hoort u binnen 26 weken of u een Bbz-uitkering krijgt.

Goed om te weten

Geld lenen van de gemeente

Heeft u geld nodig voor een goede doorstart van uw bedrijf? Dan kunt u misschien een bedrijfskrediet aanvragen. Lees meer op de pagina Bedrijfskrediet.

Bbz-begrippen uitgelegd

Komt u in alle informatie over de Bbz begrippen tegen die nieuw voor u zijn? Kijk dan in de Bbz-begrippenlijst.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over bijstand bij een eigen bedrijf op:

Contact

Heeft u nog vragen of andere hulp nodig? De gemeente helpt u graag naar een geschikte oplossing. Bel met de Klantenservice SZW op (070) 752 63 00. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Zie ook: Financiële hulp voor ondernemers