Uitkering bij werkloosheid

Bent u werkloos en heeft u een uitkering nodig? Dan kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) of een bijstandsuitkering aanvragen.

WW-uitkering

Wanneer u buiten uw schuld uw baan verliest, dan kunt u een WW-uitkering krijgen. Dit is een tijdelijke uitkering. Een WW-uitkering voorkomt dat uw inkomen meteen veel lager is. De uitkering geeft u wat extra tijd om nieuw werk te vinden.

Wanneer een WW-uitkering aanvragen?

Een WW-uitkering kunt u al aanvragen 3 weken voordat u werkloos wordt met het aanvraagformulier WW-uitkering (www.werk.nl)

Bijstandsuitkering

Kunt u geen WW-uitkering krijgen, bijvoorbeeld omdat u te kort heeft gewerkt? Of stopt uw WW-uitkering en heeft u nog geen nieuw werk gevonden? Dan kunt u een tijdelijke bijstandsuitkering aanvragen.

Ondernemers

Voor ondernemers is er Rentedragend krediet of bijstand voor zelfstandigen.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

Gepubliceerd: 4 mei 2018Laatste wijziging: 27 september 2018