Aanvragen bijstand 18 tot en met 26 jaar

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan verloopt uw aanvraag via het portaal Werk en Inkomen. Het portaal is een persoonlijke omgeving op internet die is gekoppeld aan uw DigiD. U leest op deze pagina wat de gemeente van u verwacht en wat u van de gemeente kunt verwachten.

In het portaal ontvangt u activiteiten en berichten. Daarom is het belangrijk dat u dagelijks inlogt op het portaal Werk en Inkomen. Van belangrijke activiteiten ontvangt u een sms, zoals van uw meldingsdatum. Zorg dat u uw contactgegevens juist heeft ingevoerd.

De eerste 4 weken

Na het inloggen in het portaal Werk en Inkomen start uw zoekperiode. In een periode van 4 weken moet u zoeken naar een opleiding, werk of hulp. Dit doet u door activiteiten uit te voeren via het portaal.

U krijgt hierover informatie tijdens een groepsbijeenkomst. Dan worden er ook afspraken gemaakt over de activiteiten die u binnen het portaal krijgt. Bel daarom binnen 2 werkdagen naar de klantenservice voor het maken van een afspraak voor de groepsbijeenkomst.

Is uw WW-uitkering binnenkort afgelopen? Dan hoeft u mogelijk geen zoekopdracht te doen. Dit wordt bepaald bij de groepsbijeenkomst.

Na 4 weken

Na 4 weken wordt beoordeeld en besproken wat u tijdens de zoekperiode heeft gedaan. Deze beoordeling is onderdeel van uw recht op een uitkering. U kunt aangeven of u nog steeds een aanvraag voor een uitkering wilt doen. Wilt u een aanvraag doen? Vul dan zo snel mogelijk de vragenlijst 'Inkomen' in.

De gemeente kan uw aanvraag pas beoordelen als u de vragenlijst heeft ingevuld. Als er nog gegevens ontbreken, neemt de gemeente schriftelijk contact met u op.

Nadat uw zoekopdracht is beoordeeld en u een aanvraag heeft gedaan, sluit het portaal Werk en Inkomen. U kunt dan niet meer inloggen.

De dag dat u voor het eerst inlogt op het portaal Werk en Inkomen is uw melddatum. Heeft u recht op een uitkering? Dan geldt deze melddatum als de datum waarop u de uitkering heeft aangevraagd.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

Bijstand aanvragen

Heeft u deze handleiding gelezen? Dan kunt u bijstand aanvragen.

Gepubliceerd: 8 maart 2019Laatste wijziging: 8 oktober 2019