TONK-regeling aanvragen

Veel mensen hebben door de coronamaatregelen minder inkomsten uit werk, uitkering of het eigen bedrijf. Maar de woonkosten zijn niet gedaald. Daarom is er de TONK-regeling. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. U kunt nu TONK 2 aanvragen voor de periode juli tot en met december 2021.

  Voor wie

  TONK is bedoeld voor iedereen van wie het inkomen door de coronamaatregelen ten minste 15% is gedaald. U kunt een beroep doen op TONK als u door die inkomensdaling moeite heeft om de huur of hypotheek te betalen en er voor u geen andere regelingen zijn om deze kosten te betalen.

  De hoogte van de TONK

  Voldoet u aan alle voorwaarden van de TONK-regeling? Dan krijgt u een bedrag tussen de € 750 en € 3.000. Dat is een eenmalige bijdrage. De huidige regeling, TONK 2, is bedoeld voor de periode juli tot en met december 2021.

  De hoogte van de bijdrage hangt af van uw situatie, inkomen en woonkosten.

  Voorwaarden

  U kunt TONK 2 aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  Over uzelf

  • U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet AOW-gerechtigd.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

  Over uw woning

  • U woont in de gemeente Den Haag.
  • U woonde op 1 juli 2021 op uw huidige adres.
  • U heeft voor deze woonruimte een huur- of koopovereenkomst op uw naam.
  • Voor huurders: u komt niet in aanmerking voor huurtoeslag van de Belastingdienst.

  Over uw inkomen

  • Voor alleenstaanden: uw netto-inkomen was in januari 2020 hoger dan € 1225.
  • Voor partners: het gezamenlijk netto-inkomen was in januari 2020 hoger dan € 1875. Voor jongeren onder 21 geldt een ander minimum.
  • Uw (gezamenlijk) netto-inkomen was in juli 2021 ten minste 15% lager dan in januari 2020.
  • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
  • Uw inkomen stijgt de komende maanden naar verwachting niet.

  Wat telt mee als inkomen?

  • Loon dat u krijgt van een werkgever.
  • Uitkering van het UWV, de gemeente of een andere instantie.
  • Inkomen uit onderneming.
  • Inkomsten uit verhuur van een (deel van de) woning of ander vastgoed.
  • Inkomsten uit partneralimentatie.

  Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee.

  Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee.

  Nodig bij uw aanvraag

  Op het aanvraagformulier staat welke gegevens u moet uploaden. Dat zijn in elk geval bewijsstukken van:

  • uw (gezamenlijke) inkomsten in januari 2020
  • uw (gezamenlijke) inkomsten in juli 2021
  • uw huur- of hypotheekbetalingen van juli 2021

  De gemeente neemt contact met u op als er nog andere bewijsstukken nodig zijn.

  Aanvragen

  Deze beslisboom toont niet goed in Firefox. Het is beter om een andere browser te gebruiken.

  Let op!
  • Heeft u voor 31 juli 2021 een TONK-bijdrage gekregen en wilt u ook in aanmerking komen voor TONK 2? Dat kan, maar verlengen gaat niet vanzelf. Vul daarom het aanvraagformulier hieronder helemaal in. De gemeente verwerkt uw nieuwe aanvraag zo snel mogelijk.
  • Heeft u geen TONK ontvangen voor het 1e half jaar van 2021? De gemeente accepteert geen aanvragen meer voor die maanden. U kunt nu wel een aanvraag doen voor de periode juli tot en met december 2021. Vul daarvoor het aanvraagformulier hieronder in.

  Beslisboom TONK

  Woont u vanaf 1 juli 2021 op uw huidige adres in de gemeente Den Haag?

  U kunt geen aanvraag doen in Den Haag. Vraag de TONK-regeling aan in uw eigen gemeente.

  U voldoet niet aan de voorwaarden. U kunt daarom geen TONK-regeling aanvragen.  

  Heeft u vragen over of hulp nodig bij uw financiën? Maak dan een afspraak bij de Helpdesk Geldzaken in uw buurt.

  Hoelang duurt het?

  De gemeente probeert binnen 4 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag. Dit is na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en goedkeuring van deze stukken. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maakt de gemeente de bijdrage zo snel mogelijk over op uw rekening.

  Goed om te weten

  • U bent partners als u:

   • getrouwd of geregistreerd partners bent en op hetzelfde adres woont
   • op hetzelfde adres woont en:

    • samen een huishouden heeft
    • ex-echtgenoten of ex-partners bent
    • samen een kind heeft, het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend
    • u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering
   • Als u recht heeft op TONK, dan hoeft u de tegemoetkoming later niet te betalen. Het is dan een gift.
   • U moet de TONK alleen (voor een deel) terugbetalen als later blijkt dat u er geen recht op had. Of een lager recht.
  • De TONK-regeling is onbelast. U hoeft deze tegemoetkoming daarom niet op te geven bij uw belastingaangifte over het jaar 2021.
  • De woonkosten en inkomens verschillen per gemeente. Daarom bepalen gemeenten zelf hoe ze de TONK-regeling invullen.

  Contact

  Heeft u vragen over deze en andere regelingen die te maken hebben met de coronamaatregelen? Kijk op de pagina Coronavirus. Bent u ondernemer? Kijk dan op de pagina Coronavirus: informatie voor ondernemers.

  Hulp bij geldzaken

  Heeft u hulp nodig bij uw geldzaken? Maak dan een afspraak met Helpdesk Geldzaken in uw buurt. Bel (070) 353 61 88 of ga naar de website www.helpdeskgeldzaken.nl.

  Bent u ondernemer? Maak dan een afspraak bij de Sociaal Raadslieden. U kunt een afspraak maken via onze Klantenservice SZW (070) 353 75 00.

  Zie ook Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | Rijksoverheid.nl