Normbedragen van de Participatiewet

De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van uw bijstandsuitkering.

De (netto) bedragen zijn per maand en afhankelijk van de gezins- en/of woonsituatie en zijn exclusief vakantietoeslag. De maandelijks gereserveerde vakantietoeslag wordt 1 keer per jaar uitbetaald.

Maximale bijstandsnorm tot AOW-gerechtigde leeftijd

  • Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan beide jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.409,31
  • Alleenstaande (ouder) die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: € 986,52

Afhankelijk van uw woonsituatie kan de hoogte van uw uitkering worden aangepast.

Voor het toekennen van een bijstandsuitkering mag het vermogen niet hoger zijn dan:

  • Gezin € 11.880
  • Alleenstaande € 5.940

Normen voor minimavoorzieningen

Voor de minimavoorzieningen, zoals de Ooievaarspas, de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de individuele inkomenstoeslag, gelden normen die zijn afgeleid van de bijstandsnormen.

  • Voor de Ooievaarspas is de inkomensnorm 130% van de bijstandsnorm.
  • Voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is de inkomensnorm 150% van de bijstandsnorm.
  • Voor de individuele inkomenstoeslag is de inkomensnorm 110% van de bijstandsnorm. Gemiddeld over 36 maanden moet uw inkomen onder die norm liggen.

Grensinkomens minimaregelingen en individuele inkomenstoeslag

Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en naar boven afgerond op hele euro's.

21 tot en met de AOW-leeftijd

21 tot en met de AOW-leeftijd
Alleenstaande (70%) Alleenstaande ouder (90%) Gezin (100%)
100% € 938 € 1.205 € 1.339
Tot 110% € 1.031 € 1.326 € 1.473
Tot 120% € 1.125 € 1.446 € 1.607
Tot 130% € 1.219 € 1.567 € 1.741
Tot 150% € 1.406 € 1.808 € 2.009

AOW-leeftijd of ouder

AOW-leeftijd of ouder
Alleenstaande Alleenstaande ouder Gezin
100% € 1.099 € 1.356 € 1.516
Tot 110% € 1.209 € 1.491 € 1.668
Tot 120% € 1.319 € 1.627 € 1.819
Tot 130% € 1.429 € 1.762 € 1.971
Tot 150% € 1.649 € 2.033 € 2.274

Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Kijk dan voor meer informatie over uw uitkering op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Gepubliceerd: 1 januari 2017Laatste wijziging: 1 augustus 2017