Normbedragen van de Participatiewet

De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van uw bijstandsuitkering.

De (netto) bedragen zijn per maand en afhankelijk van de gezins- en/of woonsituatie en zijn exclusief vakantietoeslag. De maandelijks gereserveerde vakantietoeslag wordt 1 keer per jaar uitbetaald.

Maximale bijstandsnorm tot AOW-gerechtigde leeftijd

  • Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan beide jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.353
  • Alleenstaande (ouder) die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: € 947

Afhankelijk van uw woonsituatie kan de hoogte van uw uitkering worden aangepast.

Voor het toekennen van een bijstandsuitkering mag het vermogen niet hoger zijn dan:

  • Gezin € 12.040
  • Alleenstaande € 6.020

Normen voor minimavoorzieningen

Voor de minimavoorzieningen, zoals de Ooievaarspas, de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de individuele inkomenstoeslag, gelden normen die zijn afgeleid van de bijstandsnormen.

  • Voor de Ooievaarspas is de inkomensnorm 130% van de bijstandsnorm.
  • Voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is de inkomensnorm 150% van de bijstandsnorm.
  • Voor de individuele inkomenstoeslag is de inkomensnorm 110% van de bijstandsnorm. Gemiddeld over 36 maanden moet uw inkomen onder die norm liggen.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm gaat ervan uit dat als u met meerdere volwassen personen op 1 woonadres woont, u de woonkosten met elkaar kunt delen. De kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden is een onderdeel van de Participatiewet.

Grensinkomens minimaregelingen en individuele inkomenstoeslag 2018

Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en naar boven afgerond op hele euro's.

21 tot en met de AOW-leeftijd

21 tot en met de AOW-leeftijd
Alleenstaande (70%) Alleenstaande ouder (90%) Gezin (100%)
100% € 947 € 1.218 € 1.353
Tot 110% € 1.042 € 1.339 € 1.488
Tot 120% € 1.137 € 1.461 € 1.623
Tot 130% € 1.231 € 1.583 € 1.759
Tot 150% € 1.421 € 1.826 € 2.029

AOW-leeftijd of ouder

AOW-leeftijd of ouder
Alleenstaande Alleenstaande ouder Gezin
100% € 1.115 € 1.374 € 1.538
Tot 110% € 1.227 € 1.511 € 1.692
Tot 120% € 1.338 € 1.648 € 1.845
Tot 130% € 1.450 € 1.785 € 1.999
Tot 150% € 1.672 € 2.060 € 2.307

Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Kijk dan voor meer informatie over uw uitkering op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

Gepubliceerd: 15 mei 2018Laatste wijziging: 15 oktober 2018