Studietoeslag

Studenten met een beperking komen mogelijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

Jongeren met een beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag.
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS).
 • U bent niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen door een beperking of handicap.
 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens die geldt voor het kunnen aanvragen van een bijstandsuitkering.
 • U heeft geen recht op een Wajonguitkering.

Hoogte toeslag

De studietoeslag is € 150 per maand. 

Aanvragen

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag doen via het ‘Aanvraagformulier individuele studietoeslag’.

Aanvraagformulier individuele studietoeslag (PDF, 186 kB)

De dag waarop u het formulier indient, is de dag waarop de studietoeslag bij toewijzing ingaat.  

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen uploaden/bijvoegen:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs van uzelf of uw partner: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • kopie van uw laatste WSF/WTOS-uitkering
 • bewijs van inschrijving bij een opleiding
 • kopie van saldo op laatste afschrift bank- en spaarrekening(en)
 • kopie van een bankafschrift of download van de bank waarop de tenaamstelling van de rekening, het rekeningnummer en het saldo staat vermeld.

  Heeft de gemeente uw aanvraag met alle nodige bijlagen ontvangen? Dan krijgt u een uitnodiging voor een onderzoek door een arbeidsdeskundige waarin gekeken wordt of u kunt werken.

  Hoe lang duurt het?

  Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Als de aanvraag niet compleet wordt ingediend, of het onderzoek meer tijd nodig heeft kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

  Geef wijzigingen door

  Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw individuele studietoeslag? Geef deze door aan de gemeente.

  Controle

  Ieder halfjaar controleert de gemeente of u nog recht heeft op de studietoeslag.

  Contact

  Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.