Inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag vervangt sinds 1 januari 2015 de langdurigheidstoeslag. Het belangrijkste verschil is dat de gemeente nu ook kijkt of u zich genoeg heeft ingespannen om uw inkomen te verbeteren.

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld als aanvulling op uw inkomen voor het doen van grote noodzakelijke uitgaven. Bijvoorbeeld om een koelkast, eettafel of bankstel te kopen.

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag.
 • U bent 21 of ouder en heeft nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • U bent geen student.
 • U had ten minste in een aaneengesloten periode van 36 maanden gemiddeld een inkomen van 110% van het bijstandsniveau.
 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens die geldt voor het kunnen aanvragen van een bijstandsuitkering.
 • U heeft zich in de afgelopen 36 maanden voldoende ingespannen om uw inkomen te verbeteren. De gemeente kijkt hiervoor naar de maatregelen die u heeft ontvangen van de Sociale Dienst en het UWV.
 • U kunt 1x per 12 maanden de individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Wanneer niet?

U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen als u in de 36 maanden vóór de maand van het indienen van de aanvraag gedurende 26 weken (een halfjaar) geen aantoonbaar inkomen heeft gehad.

Nodig bij de aanvraag

Stuur met uw aanvraag de volgende bijlagen mee:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • recent bewijs van uw rekeningnummer (bankafschrift) met het saldo daarop duidelijk zichtbaar
 • kopie van uw laatste inkomstenbewijs (uitkeringsspecificatie, loonstrook of ontvangstbewijs/afschrift van alimentatie of andere inkomsten)
 • als u zelfstandig ondernemer bent of bent geweest: een winst-/verliesrekening over de afgelopen 3 jaar

Individuele studietoeslag

Bent u een student met een beperking tussen de 18 en 30 jaar? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

Hoogte toeslag

Hoogte toeslag
Gezinssituatie Bedrag
Alleenwonend € 360
Alleenstaande ouder met minderjarige kinderen € 470
Gezin € 600
Gezin met minderjarige kinderen € 800

Kosten

Gratis.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag.

Met terugwerkende kracht aanvragen niet mogelijk

Vanaf 1 juli 2013 is het niet meer mogelijk de langdurigheidstoeslag of de individuele inkomenstoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen.

Aanvragen

Heeft u een bijstandsuitkering? En ontving u al eerder een individuele inkomenstoeslag? Dan krijgt u in de maand dat u opnieuw aanspraak kunt maken op de individuele inkomenstoeslag een persoonlijk aanvraagformulier. Ontving u in de 3e week van de maand dat u opnieuw recht heeft op de individuele inkomenstoeslag géén formulier? Dien dan zélf een aanvraag in. 

Heeft u geen bijstandsuitkering of ontving u niet eerder de individuele inkomenstoeslag? Dan kunt u hier meteen een aanvraag indienen.

Digitaal

Toeslag aanvragen

Per post

U kunt uw aanvraag ook per post versturen. Vul onderstaand aanvraagformulier in, onderteken het en stuur het naar: 

Aanvraag Individuele Inkomenstoeslag
Antwoordnummer 1630
2502 VB Den Haag

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (PDF, 116,2 kB)

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met SZW.