Individuele studietoeslag aanvragen

Jongeren met een beperking kunnen soms minder goed hun opleiding combineren met werk. De studietoeslag is bedoeld om te voorkomen dat zij hierdoor vaker en meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen werken.

Voorwaarden

 • U woont in Den Haag.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft recht op een uitkering studiefinanciering (WSF of WTOS).
 • U kunt naast uw studie niet bijverdienen om permanente of langdurige medische redenen.
 • Uw vermogen komt niet boven de vermogensgrens die geldt voor het kunnen aanvragen van een bijstandsuitkering.
 • U ontvangt geen Wajonguitkering.

Hoogte toeslag

De studietoeslag is € 150 per maand. Ieder half jaar controleert de gemeente of u nog recht heeft op de studietoeslag.

Aanvragen

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een aanvraag doen met het ‘Aanvraagformulier individuele studietoeslag’.

Aanvraagformulier individuele studietoeslag (PDF, 161,9 kB)

De dag waarop u het formulier indient, is de dag waarop de studietoeslag bij toewijzing ingaat.  

Bij het aanvraagformulier moet u de volgende bijlagen uploaden/bijvoegen:

 • kopie van een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (geen rijbewijs)
 • toekenningsbeschikking van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van uw recht op studiefinanciering (WSF of WTOS)
 • kopie van saldo op laatste afschrift bank- en spaarrekening(en)
 • kopie van een bankafschrift of download van de bank waarop de tenaamstelling van de rekening en het rekeningnummer staan vermeld.

  Heeft de gemeente uw aanvraag met alle benodigde bijlagen ontvangen? Dan krijgt u een uitnodiging voor een medisch onderzoek. Daarin wordt beoordeeld of u kunt werken naast uw studie.

  Hoelang duurt het?

  Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met de uitslag. Als de aanvraag niet compleet wordt ingediend, of het onderzoek meer tijd nodig heeft kan de afhandeling langer dan 8 weken duren.

  Geef wijzigingen door

  Zijn er wijzigingen in uw situatie die van invloed zijn op uw individuele studietoeslag? Geef deze dan door met het formulier Wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven.

  Contact

  Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.