Ondernemend uit de bijstand

De pilot ‘Ondernemend uit de bijstand’ is eind 2016 gestart en loopt tot en met 30 juni 2018. Met deze pilot biedt de gemeente bijstandsgerechtigden een jaar lang de mogelijkheid om als ondernemer te starten. Dit kan via een individueel traject of door aan te sluiten bij een coöperatie.

De aanmeldperiode voor de pilot is inmiddels gesloten. In de zomer van 2018 volgt een evaluatie.

Ondernemen in een coöperatie

In een coöperatie kunnen deelnemers een eigen onderneming starten. Vanuit de coöperatie krijgt de deelnemer ondersteuning en begeleiding, bijvoorbeeld met:

  • het bijhouden van de boekhouding
  • inkoop
  • huisvesting
  • het succesvol aanbieden van uw product of dienst

Ondernemen binnen een coöperatie heeft meer voordelen. Deelnemers kunnen regelmatig contact hebben met collega-ondernemers om kennis en tips uit te wisselen. Binnen de coöperatie werkt de deelnemer in een beschutte omgeving aan het succes van de eigen onderneming. Dit biedt een kans om uiteindelijk geheel of gedeeltelijk uit te stromen uit de bijstand.

Coöperaties in Den Haag

Er zijn op dit moment 5 coöperaties verbonden aan de pilot ‘Ondernemend uit de bijstand’.

  1. AfriPan Catering bestaat uit een groep enthousiaste vrouwen uit Oost-Afrika en de Cariben. Via de coöperatie bieden zij hun kookspecialiteiten aan. Op deze manier maken zij kennis met het ondernemen en vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt.
  2. Soco Soco staat voor Sociale Ondernemers Coöperatie. Soco Soco ondersteunt Hagenaars in de aanloop, oprichting en uitvoering van een zelfstandige onderneming vanuit een bijstandssituatie.
  3. Onzichtbaar Den Haag helpt (toekomstig) professionals die werken met en voor de kwetsbare burger. Dit doen zij door het inzetten van ervaringsdeskundigen (de ambassadeurs). In maart 2018 is Onzichtbaar Den Haag uitgeroepen tot ‘Meest inspirerende sociaal ondernemer van Den Haag 2018’.
  4. Vrouwencentrum Eva biedt vrouwen met een bijstandsuitkering de kans om in deeltijd te ondernemen. Vrouwencentrum Eva ondersteunt met trainingen en individuele begeleiding. Doel is om uiteindelijk (gedeeltelijk) uit de uitkering komen.
  5. Bij Gilde Plus staat werken en leren centraal. Binnen deze werkgemeenschap ondersteunen werkzoekenden, ondernemers en professionals elkaar op een deskundige manier.

Individueel traject

Ondernemen biedt de mogelijkheid om weer aan het werk te gaan. Deelnemers behouden daarbij hun uitkering. Als de onderneming succesvol is, kan de deelnemer geheel of gedeeltelijk uitstromen uit de bijstand. De gemeente spreekt met de deelnemers af waaraan hun onderneming moet voldoen. Zo moeten de deelnemers bijvoorbeeld marktconforme prijzen vragen voor de producten of diensten, een KvK-nummer aanvragen en zorgen voor de juiste vergunningen. Doel is dat de deelnemers uiteindelijk gedeeltelijk of geheel uitstromen uit de bijstand.

Video Ondernemend uit de bijstand Uit het individuele traject zijn diverse ondernemingen ontstaan. Bekijk de video waarin Wim (grafisch ontwerper) en Femmy (Eco Schoonmaak Service) zichzelf voorstellen.

Aanmelden

Aanmelden voor de pilot is niet meer mogelijk. Er zijn verschillende andere regelingen voor startende ondernemers.

Contact

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met SZW.

Gepubliceerd: 7 mei 2018Laatste wijziging: 31 juli 2018