Aanvragen bijstand 18 tot en met 26 jaar

Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan doet u eerst een melding. Na een zoekperiode kunt u een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering. Lees op deze pagina wat de gemeente van u verwacht en wat u van de gemeente kunt verwachten.

Vanaf april 2024 stopt de gemeente met de zoekperiode van 4 weken voor jongeren in Den Haag. U kunt dan meteen een aanvraag voor een bijstandsuitkering doen op de pagina Begin link: Bijstandsuitkering aanvragen, einde link. . U krijgt bij het aanvragen van een bijstandsuitkering begeleiding en hulp van het Jongerenpunt070. Het Jongerenpunt070 kijkt samen met u naar een passende studie of baan. Lees meer op de pagina Begin link: Jongerenpunt070, einde link. .

Zit u op het moment dat de zoektijd wordt beëindigd in een zoekperiode? Dan neemt de gemeente contact met u op.

Als u zich meldt voor een bijstandsuitkering, gelden er bepaalde regels. Deze leest u op de pagina Begin link: Regels bij een bijstandsuitkering, einde link. . Voor u geldt een extra regel omdat u tussen de 18 en 26 jaar oud bent. Voordat u een aanvraag kunt doen doorloopt u eerst een zoekperiode.

Wat is een zoekperiode?

De zoekperiode is een periode van 28 dagen. In deze periode van 28 dagen gaat u op zoek naar een opleiding, werk of hulp. U krijgt hiervoor zoekopdrachten. Een medewerker van de gemeente belt u om uw zoekopdrachten met u te bespreken.

Is uw WW-uitkering binnenkort afgelopen? Dan hoeft u misschien geen zoekopdracht te doen. Dit wordt bepaald bij de afspraak.

Doet u de zoekopdrachten niet? Dan heeft u geen recht op bijstand.

Om de zoekperiode te starten doet u een melding. Dit kunt u doen op deze pagina. Beantwoord eerst de vragen op de pagina Begin link: Bijstandsuitkering aanvragen, einde link. . Dan kunt u zien of u aan de voorwaarden voldoet om een melding te doen.

Na het maken van de melding nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. U bespreekt dan uw persoonlijke situatie. En kijkt welke hulp u nodig heeft. Ook wordt besproken wat u gaat doen tijdens de zoekperiode. En hoelang uw zoekperiode duurt. Komt u door de zoekperiode in grote geldproblemen? Dan past de gemeente de zoekperiode aan.

Na het afronden van de zoekperiode kunt u een aanvraag doen voor de bijstandsuitkering. Wilt u een aanvraag doen samen met iemand die ook ouder dan 18 en jonger dan 27 jaar is? Dan geldt deze extra regel ook voor uw partner.

In Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link. kunt u de status van uw melding volgen. Over belangrijke dingen zoals uw meldingsdatum ontvangt u een e-mail. Zorg ervoor dat u uw e-mailadres en telefoonnummer goed invult.

Geen zoekperiode nodig

U heeft geen zoekperiode als:

  • u het afgelopen jaar een opleiding heeft gevolgd in het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.
  • u niet het minimumloon kunt verdienen door een handicap of ziekte. En het UWV heeft dit vastgesteld. Of dit blijkt uit een onderzoek op de werkplek (loonwaardemeting). Bekijk het bedrag voor het minimumloon op Begin externe link: Bedragen minimumloon 2023 (rijksoverheid.nl)(Externe link), einde externe link..
  • u door ziekte of een handicap niet meer dan 30 uur per week kunt werken. En het UWV heeft dit vastgesteld.

U kunt dan digitaal een bijstandsuitkering aanvragen. Beantwoord eerst de vragen op de pagina Begin link: Bijstandsuitkering aanvragen, einde link. .

Na 28 dagen wordt besproken en beoordeeld wat u tijdens de zoekperiode heeft gedaan. Deze beoordeling is onderdeel van uw recht op een uitkering.

U kunt na deze periode in MijnDenHaag de link vinden naar het aanvraagformulier. U heeft 5 dagen om dit formulier in te vullen en te verzenden.
De gemeente kan uw aanvraag pas beoordelen als u het formulier heeft ingevuld en verzonden. Als er nog gegevens ontbreken, dan neemt de gemeente contact met u op.

U heeft een DigiD nodig voor uw melding en uw aanvraag bijstand.

Kijk voor vragen over leren of werken op Begin link: Jongerenpunt070, einde link. .

Heeft u vragen of problemen met inloggen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. . Het telefoonnummer is (070) 353 75 00, bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070