Vestiging uit buitenland met verblijfsvergunning

Komt u van buiten de EU/EER of Zwitserland, heeft u niet de nationaliteit van een van deze landen en gaat u langer dan 4 maanden in Den Haag wonen? Dan heeft u een verblijfsvergunning bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aangevraagd en moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voorwaarden

  • U gaat langer dan 4 maanden in Den Haag wonen.
  • U heeft een bewijs van rechtmatig verblijf (zie onder Nodig bij de afspraak).
  • Is deze situatie niet op u van toepassing, bekijk dan de informatie vestigen uit het buitenland. Valt u onder de kennismigrantenregeling? Dan is de informatie vestiging voor kennismigranten op u van toepassing.
Komt u uit het buitenland en heeft u al eerder in Nederland ingeschreven gestaan? Of heeft u al een BSN of een oud sofinummer? Ga dan naar Hervestiging in de BRP.

Nodig bij de afspraak

  • een geldig identiteitsbewijs (dit mag geen rijbewijs zijn)
  • een bewijs van rechtmatig verblijf (dit kan zijn: een geldig verblijfsdocument, of de verblijfsaantekening van de IND in het paspoort, of de sticker machtiging voorlopig verblijf (MVV) afgegeven na 1 juni 2013 of de beslissingsbrief van de IND (toelating en verblijf, TEV) / uitnodiging IND afhalen verblijfsdocument)
  • een bewijs van bewoning
  • alle gezinsleden die zich willen inschrijven

Als u onderstaande akten heeft, deze graag meenemen naar de afspraak:

  • een recente en originele geboorteakte
  • als u bent getrouwd, een recente en originele huwelijksakte

De documenten worden beoordeeld aan het loket. De akten zijn geen voorwaarde voor inschrijving. Beide akten kunnen ook op een later tijdstip worden ingeleverd. Maak ook hiervoor een afspraak (zie onderstaande afspraakmogelijkheden).

Legalisaties

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de website van de Rijksoverheid).

Vertalingen

Kijk voor de eisen aan de taal waarin de documenten zijn opgesteld bij vertalingen van buitenlandse documenten.

Afspraak maken

Zorg dat u op tijd bent voor uw afspraak. Als u te laat komt, kunt u mogelijk niet meer geholpen worden.

Afspraak maken

Kosten

Inschrijving in de BRP is gratis. De kosten van de verblijfsvergunning vindt u bij de IND.

Hoe lang duurt het?

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd. U krijgt dan een brief van de gemeente met de bevestiging van uw inschrijving.