Erfpacht in Den Haag

Erfpacht is het recht om grond van de gemeente Den Haag te gebruiken. De gemeente vraagt daarvoor een vergoeding en u bent gebonden aan voorwaarden.

Deze voorwaarden staan in de akte die de notaris opmaakt, als u het recht van erfpacht koopt. Binnen deze voorwaarden heeft u de rechten en de plichten van de eigenaar. U betaalt daarvoor een vergoeding: de canon.

Algemene voorwaarden

De regels voor gebruik van de grond liggen vast in de algemene en de bijzondere voorwaarden. In de bijzondere voorwaarden legt de gemeente tenminste de bestemming en de toegestane grootte vast. Kijk voor meer informatie op Erfpachtvoorwaarden.

Huis of appartement kopen met erfpacht

Wilt u een huis (eengezinswoning) of appartement kopen met erfpacht? Dan kan de hypotheekverstrekker vragen om een heruitgifte op verzoek. Kijk voor meer informatie op Huis of appartement kopen met erfpacht.

Huis of appartement verkopen met erfpacht

Gaat u het huis of appartement verkopen? Geef uw verhuizing binnen 1 maand ook door aan het Erfpachtbedrijf. Stuur een e-mail naar: erfpachtadministratie@denhaag.nl.

Eigen grond

In Den Haag geeft de gemeente in sommige delen van de stad alleen grond in erfpacht uit. In andere gebieden kunt u kiezen tussen eigen grond of erfpacht. Daar kan de erfpachter ook de erfpacht omzetten in eigen grond. Kijk voor meer informatie op Van erfpacht naar eigen grond.

Erfpachtcontract loopt af binnen 5 jaar

Heeft u een koophuis (eengezinswoning) of -appartement en loopt uw erfpachtcontract binnen 5 jaar af? Dan ontvangt u zo’n 3 jaar voor de afloopdatum een aanbod van de gemeente voor heruitgifte. U hoeft hiervoor niets te doen. Kijk voor meer informatie op Erfpachtcontract loopt af binnen 5 jaar.

Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar

Bent u eigenaar van een eengezinswoning, appartement of een bedrijfspand en loopt uw erfpachtcontract af binnen 15 jaar? Wilt u weten wat uw nieuwe grondwaarde en canonbedrag wordt? Of bent u van plan uw eengezinswoning, appartement of bedrijfspand te verkopen? U kunt dan een heruitgifte op verzoek indienen. Kijk voor meer informatie op Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar.

Erfpacht betalen

Iedere 6 maanden betaalt u erfpacht. De betaling van erfpacht heet canon en is de vergoeding die u betaalt voor het gebruik van de grond. U kunt de canon automatisch laten afschrijven of in termijnen betalen en een betalingsregeling treffen. Kijk voor meer informatie op Erfpacht betalen.

Afkoop canon

Hoe regelt u de afkoop van de canon die u voor uw erfpachtrecht betaalt? Als u een eeuwigdurend recht van erfpacht heeft, kunt u de canonbetaling in 1 keer afkopen. Kijk voor meer informatie op Afkoop canon

Appartementsrecht

Als u een appartementsrecht koopt, heeft u samen met de andere eigenaren in de Vereniging van Eigenaren (VVE) 1 recht van erfpacht. Kijk voor meer informatie op Appartementsrechten

Taxatie en grondwaarde

Erfpacht is het recht om een stuk grond van een ander te gebruiken. Daarvoor betaalt de erfpachter een prijs: de waarde van de grond. De grondwaarde wordt vastgesteld door een taxateur. Kijk voor meer informatie op Taxatie en grondwaarde.

Splitsen, wijzigen en samenvoegen

De erfpachter die zijn erfpachtrecht wil splitsen, wijzigen of samenvoegen heeft toestemming nodig van de gemeente. Kijk voor meer informatie op Splitsen, wijzigen en samenvoegen van rechten van erfpacht.

Zie ook Erfpacht

Gepubliceerd: 18 april 2014Laatste wijziging: 1 november 2019