Incidentele of seizoenstandplaats op de openbare weg aanvragen

Bent u ondernemer en wilt u een incidentele standplaats of een seizoenstandplaats innemen op de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Een incidentele standplaats is een standplaats op maximaal 3 aaneengesloten vastgestelde dagen, zonder regelmaat. Een seizoenstandplaats is een standplaats waar vergunninghouders op aangewezen vaste locaties handel drijven, gedurende het verkoopseizoen van hun product, uitsluitend voor oliebollen en kerstbomen.

Let op!
Let op dat u de juiste vergunning aanvraagt:
  • De standplaatsvergunning geldt voor straathandel, maar niet voor markten. Lees meer over marktstandplaatsen.
  • Wanneer u een permanente, plaats- en perceelgebonden kiosk wilt innemen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U hoeft dan geen standplaatsvergunning aan te vragen.
  • Wilt u structureel een standplaats innemen, op vooraf bepaalde tijden? Vraag dan geen incidentele of seizoenstandplaatsvergunning aan, maar een vergunning ambulante standplaats.

Ventvergunning niet nodig

Wilt u goederen huis-aan-huis/deur-aan-deur verkopen of zonder vaste plaats op straat (venten)? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Nodig bij uw aanvraag

  • Een situatieschets: een tekening op schaal met ligging en afmetingen van de verkoopwagen, met eventuele obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen).
  • Een foto of ontwerp van de verkoopwagen.

Voorwaarden

De gemeente toetst een incidentele en seizoenvergunningaanvraag aan de Verordening straathandel Den Haag 2017. Er wordt gekeken in hoeverre de standplaats invloed heeft op de kwaliteit van de openbare ruimte.

Geldigheidsduur

De standplaatsvergunning is maximaal 5 jaar geldig.

Kosten

De aanvraag van een standplaatsvergunning kost € 30,15. Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.
Als u de vergunning krijgt, betaalt u ook huur voor het gebruik van de grond van de standplaats. Hiervoor wordt een grondhuurovereenkomst opgesteld.

Hoelang duurt het?

De behandelingstermijn van uw aanvraag gaat in vanaf de ontvangstbevestiging en duurt 8 weken. Als de afhandeling langer duurt, krijgt u hierover een brief.

Aanvragen

Incidentele of seizoenstandplaats vergunning aanvragen