Incidentele of seizoenstandplaats op de openbare weg aanvragen

Bent u ondernemer en wilt u een incidentele standplaats of een seizoenstandplaats innemen op de openbare weg? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

  • Een incidentele standplaats is een standplaats op maximaal 3 aaneengesloten vastgestelde dagen, zonder regelmaat. Hiervoor heeft u een vergunning voor een incidentele standplaats nodig.

  • Een seizoenstandplaats is een standplaats waar vergunninghouders op aangewezen vaste locaties handel drijven. Dit tijdens het verkoopseizoen van hun product. Deze standplaats geldt alleen voor oliebollen en kerstbomen. Hiervoor heeft u een vergunning voor een seizoenstandplaats nodig.
Vanaf 1 september 2021 kunnen ondernemers een nieuwe vergunning aanvragen voor een seizoenstandplaats.
Let op!
Vraag de juiste vergunning aan:
  • De standplaatsvergunning geldt voor straathandel, maar niet voor markten. Lees meer over marktstandplaatsen.
  • Wanneer u een vaste, plaats- en perceelgebonden kiosk wilt innemen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U hoeft dan geen standplaatsvergunning aan te vragen.
  • Wilt u structureel een standplaats innemen, op afgesproken tijden? Vraag dan geen incidentele of seizoenstandplaatsvergunning aan, maar een vergunning ambulante standplaats.

Ventvergunning niet nodig

Wilt u goederen huis-aan-huis/deur-aan-deur verkopen of zonder vaste plaats op straat (venten)? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Nodig bij uw aanvraag

  • foto of ontwerp van de verkoopwagen
  • situatieschets. Bijvoorbeeld een tekening op schaal met ligging en afmetingen van de verkoopwagen, met eventuele obstakels (zoals lantaarnpalen, anti-parkeerpaaltjes en bomen).

Voorwaarden

  • Een vergunning is persoonlijk en kan niet door anderen gebruikt worden.
  • U moet een huurovereenkomst hebben met de eigenaar van de grond en huur betalen.
  • De gemeente kijkt of een incidentele en seizoenvergunningaanvraag voldoet aan de Verordening straathandel Den Haag 2017. Zij beoordeelt of de standplaats de kwaliteit van de openbare ruimte verandert.

Bij een vergunning voor 5 jaar is er soms maatwerk nodig. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden of een herinrichting. Dan zoekt de gemeente naar een nieuwe plek voor de standplaats.

Kosten

De aanvraag van een standplaatsvergunning kost € 30,15. Dit bedrag betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.
Als u de vergunning krijgt, betaalt u ook huur voor het gebruik van de grond van de standplaats. Hiervoor wordt een grondhuurovereenkomst gemaakt.

Hoelang duurt het?

De behandelingstermijn van uw aanvraag gaat in vanaf de ontvangstbevestiging en duurt 8 weken. Als de afhandeling langer duurt, krijgt u hierover een brief.

Aanvragen

Incidentele of seizoenstandplaats vergunning aanvragen