Toelichting vergunning zonnecollectoren en -panelen aanvragen

Wilt u zonnecollectoren of -panelen plaatsen waarvoor u een vergunning nodig heeft? Lees waar u allemaal op moet letten.

Als u een vergunning wilt aanvragen voor het plaatsen van zonnecollectoren - en panelen, zijn voor de beoordeling van uw aanvraag de volgende vragen belangrijk:

  • Waar wilt u ze plaatsen?
  • Hoe wilt u ze bevestigen?
  • Welk type wilt u plaatsen?

Deze informatie is vooral belangrijk als de collectoren of panelen in een buurt met beschermde gebouwen en straten en op monumenten worden geplaatst.

U geeft bij uw aanvraag ook aan op welk gebouw en waar op het gebouw ze worden aangebracht. Dit doet u op een zogenoemde situatietekening of bovenaanzicht van het gebouw.

Plat dak

Worden de panelen op een plat dak geplaatst? Dan is de afstand van de panelen tot de dakrand belangrijk. Bij een plat dak vermeldt u bij uw aanvraag:

  • wat de hoogte is van de panelen ten opzichte van het dak,
  • wat de hoogte is van de dakrand ten opzichte van het aansluitend terrein.

Zo kan de gemeente toetsen of deze hoogten kloppen met het bestemmingsplan. Soms kan het zijn dat de zonnepanelen de toegestane bouwhoogte overschrijden. De gemeente maakt dan bij de aanvraag een afweging of deze overschrijding toelaatbaar is. De Welstands- en/of monumentencommissie moet dan ook positief adviseren.

Foto-impressie

Soms kan een foto-impressie duidelijk maken hoe het eruit komt te zien/wat het verwachte resultaat is. Het is belangrijk om ook op de foto-impressie de exacte afmetingen duidelijk aan te geven.

Constructie

Het kan zijn dat u bij uw aanvraag berekeningen moet laten zien die aantonen dat uw dakconstructie de zonnepanelen kan dragen en dat de constructie van de zonnepalen sterk genoeg is.

Monumenten en beschermd stadsgezicht

Bij een rijksbeschermd stadsgezicht is een omgevingsvergunning vaak verplicht. Soms mag u zonder vergunning zonnecollectoren of -panelen plaatsen. Op het hieronder aangegeven schuine, groene achterdakvlak mag u vergunningsvrij panelen bevestigen, als:

  • het pand geen monument is
  • het achterdakvlak niet naar een straat of park is gericht.

Is het pand een monument? Dan geldt er voor elk dakvlak een vergunningsplicht.

Groen achterdakvlak

Informatie over monumenten en beschermde stadsgezichten vindt u op de pagina Monumentenzorg.

Vergunning aanvragen

Wilt u zonnecollectoren of -panelen plaatsen waarvoor u een vergunning nodig heeft? Kijk op de pagina Snel vergunningen krijgen kleine verbouwingen.

Zie ook

Gepubliceerd: 2 juni 2020Laatste wijziging: 12 augustus 2020