Onderzoek naar vergunningsaanvragen door het Landelijk Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob adviseert gemeenten bij de controle op vergunningaanvragen. Hieronder kunt u lezen hoe zo'n proces verloopt.

Melding integriteitsonderzoek

Als de gemeente het Landelijk Bureau Bibob (LBB) vervolgonderzoek laat doen, brengt de gemeente u hiervan op de hoogte. Bezwaar maken is niet mogelijk. U kunt wel uw aanvraag intrekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Termijnen

Het vervolgonderzoek van het LBB kost minimaal 8 weken en uiterlijk 12 weken. Na het onderzoek adviseert het LBB de gemeente over de risico's.

Beslissing

Wanneer een advies terugkomt van het LBB, beslist de gemeente over de vergunningaanvraag. In het advies van het LBB staan de geraadpleegde bronnen en de aangetroffen feiten en omstandigheden.
Maar het LBB geeft ook aan hoe groot het risico is dat de gevraagde vergunning, subsidie of vastgoed/grondtransacties wordt misbruikt voor criminele activiteiten.
Het advies is niet bindend. De gemeente is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing.

Conclusies

In het Bibob-advies trekt het LBB 1 van de volgende 3 conclusies:

  • geen gevaar: het LBB ziet geen probleem om de gevraagde vergunning te verlenen of de overheidsopdracht te verstrekken.
  • mindere mate van gevaar: het LBB ziet een risico dat de aangevraagde vergunning of overheidsopdracht wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. De gemeente kan er voor kiezen de vergunning of de opdracht te weigeren of te verlenen onder voorwaarden.
  • ernstig gevaar: het LBB is ervan overtuigd dat de aangevraagde vergunning of overheidsopdracht gebruikt wordt voor criminele activiteiten. Het advies is om de vergunning of de overheidsopdracht te weigeren.

Besluit gemeente

Na ontvangst van het advies van het LBB neemt de gemeente een besluit. Als dit negatief is, kunt u een zienswijze naar voren brengen.

Beleid

Wilt u meer weten over het beleid van de gemeente? Dan kunt u de beleidslijnen Bibob van de gemeente Den Haag (RIS280746) raadplegen of opvragen via telefoonnummer 14070.

Gepubliceerd: 1 januari 2011Laatste wijziging: 20 februari 2020