Kleine gevelreclame zonder vergunning aanbrengen

Lees wat de voorwaarden zijn voor het aanbrengen van een kleine gevelreclame zodat u geen vergunning nodig heeft.

Deze voorwaarden gelden voor panden die geen Rijksbeschermd stadsgezicht zijn. Voor reclame-uitingen aan beschermde monumenten gelden andere regels, kijk hiervoor op de pagina Monument wijzigen.

Algemene regels

 • Per parcelleringseenheid (het deel van de gevel dat hoort bij 1 bedrijf/winkel) mogen maximaal 2 verschillende soorten reclame-uitingen vergunningsvrij worden aangebracht op of aan een gebouw.
 • Gevelreclame is alleen vergunningsvrij als deze niet wordt verlicht, of als deze van binnenuit niet-knipperend wordt verlicht.

Kosten

Vanaf 1 november 2021 rekent de gemeente ook kosten voor handelsreclame (reclame op een gevel). De kosten hiervoor vindt u in de Algemene legesverordening Den Haag 2021.

Vergunningsvrije reclame-uitingen

Reclame-uiting haaks op de gevel:

 • In de beganegrondzone
 • Maximaal 1 per parcelleringseenheid
 • Maximaal 0,5 vierkante meter
 • Maximaal 0,15 meter dik
 • Maximaal 0,1 meter uit de gevel
 • Maximaal 0,5 meter uit de perceelscheiding

Reclame-uiting plat op de gevel:

 • In de beganegrondzone
 • Maximaal 1 per parcelleringseenheid
 • Maximaal 1 vierkante meter
 • Maximaal 0,4 meter hoog
 • Maximaal 2/3 deel van de breedte van de parcelleringseenheid
 • Maximaal 0,15 meter dik

Reclame-uiting onder een luifel, haaks op de gevel:

 • Maximaal 1 per parcelleringseenheid
 • Maximaal 0,2 vierkante meter
 • Maximaal 0,2 meter hoog
 • Maximaal 0,15 meter dik
 • Maximaal 0,5 meter uit de perceelscheiding

Reclame-uiting in de vorm van open belettering, plat op de gevel:

 • In de begane grond zone
 • Maximaal 1 per parcelleringseenheid
 • Maximaal 1 regel
 • Maximaal 1,0 vierkante meter (als oppervlakte geldt de oppervlakte van een rechthoek die de open belettering omgeeft)
 • Maximaal 0,4 meter hoog
 • Maximaal 2/3 deel van de breedte van de parcelleringseenheid
 • Maximaal 0,15 meter dik

Reclame-uiting als prijsbord, aangebracht op de gevel:

 • Naast de entree
 • Maximaal 1 per entree
 • Maximaal 0,5 vierkante meter
 • De langste zijde maximaal 1 meter

Reclame-uiting als naambord voor vrije beroepen, plat op de gevel:

 • Naast de entree
 • Maximaal 1 per entree
 • Maximaal 0,5 vierkante meter
 • De langste zijde maximaal 1 meter

Reclame-uiting als vlag aan de gevel:

 • In de begane grond zone
 • Maximaal 1 per parcelleringseenheid
 • Maximaal 0,5 meter uit de gevel
 • Maximale lengte van de vlaggenstok 1,5 meter

Regelgeving

Meer informatie staat in de Beleidsregel vergunningsvrij realiseren van gevelreclame Den Haag 2017 (RIS295992).

Zie ook

Gepubliceerd: 13 juni 2017Laatste wijziging: 26 oktober 2021