Archeologische sporen bij bouwen, slopen of aanleggen

Heeft u plannen voor grondwerkzaamheden? Of wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan kunt u te maken krijgen met het archeologiebeleid van de gemeente.

Hoe werkt het?

In de Haagse bodem liggen archeologische sporen en resten van duizenden jaren geschiedenis. Volgens de Monumentenwet moeten gemeenten daar rekening mee houden in hun bestemmingsplannen. Bij het aanvragen voor een vergunning voor bouwen, aanleg en sloop kan de gemeente eisen stellen wat betreft de archeologische grond.

In elk bestemmingsplan staat waar archeologie aan de orde is en wat er van u wordt verwacht als u wilt bouwen, slopen of aanleggen. In Den Haag zijn 3 soorten archeologische zones:

  1. terrein van archeologische waarde (Waarde-Archeologie 1)
  2. zone waarvan verwacht wordt dat het archeologische waarde heeft (Waarde-Archeologie 2)
  3. gebieden waar geen resten worden verwacht (geen waarde) 

Wilt u bouwen, slopen of aanleggen in een Waarde-1 of Waarde-2 gebied? Dan bent u verantwoordelijk voor de archeologie in de grond.

Voorwaarden

Archeologie is een onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. Dit brengt tijd en kosten met zich mee. U moet kunnen aantonen dat er geen archeologische resten vernietigd zullen worden. Is dat wel het geval, dan kan een opgraving nodig zijn. Alle kosten voor archeologie zijn voor uw rekening. Niet alles valt onder de archeologieplicht. Dat is afhankelijk van de omvang, diepte en plaats van het gebied.

Wat te doen

Zorg dat u op tijd weet of een plek van archeologisch belang is. En wat dat betekent voor de omgevingsvergunning. Meer informatie vindt u in de folder 'In Den Haag daar wordt gegraven'.

Folder In Den Haag daar wordt gegraven (PDF, 1,8 MB)

Voor advies en informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling Archeologie.