Ontheffing milieuzone vrachtwagens aanvragen

In de Haagse binnenstad is een milieuzone ingesteld om de lucht schoon te houden. Met een ontheffing kan een 'te vuile' vrachtwagen de milieuzone tóch in.

Vrachtwagens die te veel vervuilende stoffen uitstoten mogen de milieuzone niet in. Maar soms is toegang toch tijdelijk nodig. Bijvoorbeeld wanneer uw schonere vrachtwagen nog niet geleverd is. Voor zulke gevallen is er een ontheffing. U kunt hiervoor een dagontheffing aanvragen en in sommige gevallen een langdurige ontheffing.

Voorwaarden dagontheffing

 • Met een dagontheffing mag een 'te vuile' vrachtwagen toch de milieuzone in.
 • Per kenteken kan maximaal 12 keer per kalenderjaar een dagontheffing worden aangevraagd.
 • Die dagontheffing moet op de dag van binnenkomst in de milieuzone worden aangevraagd.
 • Dit mag met terugwerkende kracht maar moet op dezelfde dag. Als u bijvoorbeeld om 13.00 uur zonder dagontheffing in de milieuzone komt, moet u diezelfde dag vóór 0.00 uur die dag via internet een dagontheffing aanvragen.
 • De dagontheffing gaat op de betreffende dag in om 0.00 uur en eindigt om 6.00 uur in de ochtend van de volgende dag.
 • De controle gebeurt digitaal op basis van het kenteken. In de vrachtwagen zelf hoeft dus geen bewijs van betaling of een ontheffing te liggen.

Nodig bij aanvraag dagontheffing

 • Kopie kentekenbewijs van de vrachtwagen.
 • Datum waarop u de milieuzone binnen wilt rijden.

Kosten dagontheffing

Tarief in 2021: € 30,80.

Ontheffing aanvragen

Dagontheffing aanvragen

 • Vraag de dagontheffing digitaal aan. Hierbij kunt u direct controleren of uw vrachtwagen toegang tot de milieuzone heeft. Dat gebeurt via het kenteken. Herkent het programma uw kenteken niet? Bel dan de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer (070) 353 69 06.
Let op!
Een dagontheffing is pas geldig als u per e-mail of brief een bevestiging van de gemeente heeft ontvangen dat de ontheffing is verleend.

Langdurige ontheffing

Soms is een verbod om de zone binnen te mogen rijden onredelijk of bieden 12 dagontheffingen geen oplossing. Bijvoorbeeld als bedrijven schone vrachtwagens hebben besteld, maar nog wachten op de levering. Of als bedrijven failliet dreigen te gaan als zij nieuwe schone vrachtwagens moeten kopen. In zulke gevallen kunt u met bewijsstukken een langdurige ontheffing aanvragen. Hoe lang de ontheffing geldig is, wordt per geval bepaald.

 • Vraag de langdurige ontheffing aan met het aanvraagformulier bijzondere (langdurige) ontheffing milieuzones.
Aanvraagformulier bijzondere (langdurige) ontheffing milieuzones (PDF, 191,3 kB)
 • Print het formulier, vul het in en stuur het met de benodigde bijlagen naar:
  Dienst Stadsbeheer
  Postbus 12651
  2500 DP Den Haag

Nodig bij aanvraag langdurige ontheffing

 • Kopie kentekenbewijs van de vrachtwagen.
 • Bewijzen dat u aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld een recente accountantsverklaring waarin aangegeven wordt dat het bedrijf om economische redenen niet in staat is om een schone vrachtwagen aan te schaffen. In geval van de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen stuurt u als bewijs een kopie van de aankoopbon met daarop de euroklasse van de motor en de verwachte datum van levering.

Voorwaarden langdurige ontheffing

Als u vaker dan 12 keer per jaar met dezelfde vrachtwagen in de Haagse milieuzone moet komen en dus niet uit de voeten kunt met dagontheffingen, dan kunt u in aanmerking komen voor een langdurige ontheffing. Deze kan worden verleend als:

 • aangetoond wordt dat het bedrijf financieel niet in staat is om een schonere vrachtwagen aan te schaffen en er ook geen andere mogelijkheden zijn om wel te voldoen aan de eisen van de milieuzone (bijvoorbeeld via het aanvragen van dagontheffingen, maximaal 12 per kenteken per jaar)
 • een andere vrachtwagen is besteld die wel voldoet aan de eisen van de milieuzone maar waarvoor een levertijd geldt
 • de vrachtwagen hobbymatig wordt gehouden en regelmatig in de milieuzone moet zijn

Kosten langdurige ontheffing

Tarief in 2021: € 151,40.

Het aanvragen van een ontheffing voor meerdere kentekens in 1 keer wordt gezien als 1 aanvraag. Hierdoor hoeft u slechts 1 keer leges te betalen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit op uw verzoek om ontheffing? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen via www.denhaag.nl/bezwaar.

Zie ook: Milieuzone Den Haag