Sloop melden

Als u gaat slopen dan moet u dit de gemeente melden vóórdat u met het werk begint.

Omgevingsloket

 • U kunt op het Omgevingsloket Online (OLO) een check doen of u een sloopmelding moet indienen.
 • Het sloopmeldingsformulier vindt u ook in het OLO.
 • Om het formulier via het OLO in te dienen, moet u in het bezit zijn van een DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen.
Voor het verwijderen en afvoeren van asbest gelden andere regels. Kijk op Asbest verwijderen.

Nodig bij een sloopmelding

Stuur met uw sloopmeldingsformulier de volgende stukken mee:

 • naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren
 • adres en aard van het te slopen bouwwerk
 • de data, tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden
 • indien de lokale situatie dit vereist, het sloopveiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012
 • een rapport van een akoestisch onderzoek. Als aannemelijk is dat:

  • de dagwaarde vanwege het uitvoeren van sloopwerkzaamheden en ook
  • de bij de sloopwerkzaamheden te gebruiken installaties en toestellen meer is of de maximale blootstellingsduur in dagen langer is dan de waarden bedoeld in artikel 8.4 van het Bouwbesluit 2012
 • een rapport van een trillingenonderzoek. Als aannemelijk is dat het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een grotere trillingssterkte veroorzaakt dan de trillingssterkte genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B 'hinder voor personen in gebouwen' 2006
 • een globale inventarisatie van de aard en de hoeveelheid van de afvalstoffen en een opgave van de voorgenomen afvoerbestemming van die stoffen
 • de hoeveelheid, en de naam en het adres van de eigenaar van dit afval. Als bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden steenachtig afval (recyclinggranulaat) vrijkomt dat ter plaatse zal worden gebroken

Voorwaarden

 • Als u sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren waarbij meer dan 10 kubieke meter aan sloopafval vrijkomt dan moet u een sloopmelding indienen bij de gemeente.
 • U moet 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden de sloopmelding compleet indienen bij de gemeente.
 • Het kan zijn dat u voor het te slopen bouwwerk een omgevingsvergunning nodig heeft. Kijk voor meer informatie op Omgevingsvergunning.

  Hoe lang duurt het?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht van de gemeente of u genoeg gegevens heeft ingediend.
  • Zijn de gegevens voldoende dan krijgt u bericht dat u kunt gaan slopen.
  • Als er gegevens ontbreken, dan krijgt u bericht van de gemeente dat u opnieuw een sloopmelding moet aanvragen.

  Geen sloopmelding nodig

  U hoeft geen sloopmelding in te dienen in de volgende gevallen:

  • bij sloopactiviteiten naar aanleiding van een aanschrijving volgens de Woningwet
  • voor het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk.