Den Haag - Bouwvergunningen

Bouwvergunningen

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Wilt u gaan bouwen of verbouwen, een monument wijzigen, een boom kappen of een inrit maken? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Omgevingsvergunning overdragen

  Heeft u een omgevingsvergunning en wilt u die overdragen aan iemand anders? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Snel vergunningen voor kleine bouwwerken

  Wilt u een dakkapel plaatsen, kozijnen vervangen, een serre aan uw huis bouwen of een andere kleine verbouwing uitvoeren? U kunt hiervoor in de meeste gevallen binnen 1 week een vergunning krijgen.

 • Parkeernormen bouwprojecten

  De gemeente heeft parkeernormen voor auto's voor bouwprojecten vastgesteld. Ook voor fietsen wil de gemeente parkeernormen vaststellen.

 • Appartementen samenvoegen

  Wilt u 2 woningen samenvoegen tot 1 woning? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Archeologische sporen bij bouwen, slopen of aanleggen

  Heeft u plannen voor grondwerkzaamheden? Of wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Dan kunt u te maken krijgen met het archeologiebeleid van de gemeente.

 • Gemeentegrond huren of kopen

  U kunt een aanvraag indienen om huurder of eigenaar te worden van gemeentegrond. Hier is een aantal voorwaarden aan verbonden.

 • Situatietekening of landmeetkundige begeleiding aanvragen

  Heeft u voor een (nieuw)bouwproject een situatietekening of landmeetkundige gegevens nodig, dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente.

 • Peilhoogte aanvragen

  Gaat u een woning bouwen of renoveren en grenst het perceel aan de openbare straat? Dan moet u de peilhoogte ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil) laten vaststellen door de gemeente.

 • Sloop melden

  Als u gaat slopen dan moet u dit de gemeente melden vóórdat u met het werk begint.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u dit aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen.

Bekendmakingen van vergunningen zijn te vinden op de website  overuwbuurt.overheid.nl.