Aanvraag bijzonder verlof/vrijstelling leerplicht

Volgens de Leerplichtwet moet uw kind op vaste tijden naar school. Wilt u dat uw kind onder schooltijd weg mag blijven van school? Dan moet u vrijstelling van de leerplicht aanvragen.

Voorwaarden

Vrijstelling van de leerplicht is soms toegestaan. In verlof van school aanvragen staat wanneer dat is toegestaan.

Bij wie aanvragen

  • Gaat het om een periode van minder dan 10 schooldagen?
    Dan neemt de directeur van de school zelf een besluit over uw aanvraag.
  • Vraagt u verlof aan voor meer dan 10 dagen?
    Dan neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente een besluit. In de meeste gevallen vraagt de leerplichtambtenaar daarbij advies aan de school.

Aanvragen

Als de directeur van de school beslist over het verlof, kunt u bij de directeur het formulier krijgen waarop u de aanvraag kunt doen. Als de leerplichtambtenaar beslist over het verlof, kunt u het formulier bij de leerplichtambtenaar krijgen. Als u niet weet wie de leerplichtambtenaar van de school is, neem dan contact op met de afdeling Leerplicht
(070) 353 54 54.

Bezwaar maken

Als uw aanvraag is afgewezen en u vindt dat dit niet om de juiste reden is gebeurd, dan kunt u ertegen in bezwaar gaan. Tegen een beslissing van de directeur maakt u bezwaar bij het bestuur van de school. Tegen een beslissing van de leerplichtambtenaar maakt u bezwaar bij de gemeente Den Haag.

Zie ook De Leerplichtwet