Voornemen huwelijk of geregistreerd partnerschap melden

Wilt u trouwen of wilt u een partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst melden bij de gemeente. Vroeger heette dit ‘in ondertrouw gaan’.

Videobellen

Bij vragen over uw voorgenomen huwelijk of partnerschap kunt u ook videobellen. De link vindt u onder 'Contact' onderaan deze pagina.

Wanneer en waar melden

Dit kunt u maximaal 1 jaar en minimaal 3 weken voor de datum van de ceremonie doen.

U kunt uw voornemen in elke gemeente kenbaar maken. Handigst is om dit te doen in de gemeente waar u gaat trouwen of uw partnerschap aangaat.

Digitaal melden

U kunt het melden van uw voornemen digitaal regelen als u beiden bent ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) en als alle benodigde documenten in orde zijn.
Dit houdt in:

 • Leg de datum vast wanneer u gaat trouwen of een partnerschap aangaat in het afsprakensysteem.
 • Zorg dat u weet waar en wanneer de plechtigheid plaatsvindt en welke trouwambtenaar uw voorkeur heeft.
 • U kunt alvast in de agenda kijken welke data beschikbaar zijn.
Vastleggen van de datum doet u nu nog niet, dat gebeurt pas bij stap 3.

Bekijk de agenda

 • Print de Melding van voorgenomen huwelijk (zie stap 2). Vul deze in, onderteken hem en upload de Melding van voorgenomen huwelijk in het afsprakensysteem (zie stap 3).
 • Upload alle overige benodigde documenten in het afsprakensysteem (zie stap 1).
 • Betaal leges. U krijgt een acceptgiro toegestuurd waarmee u dat kunt doen.

Twijfelt u of alle benodigde documenten compleet en juist zijn? Controleer deze dan in MijnOverheid.nl. Ontbreken daar de gegevens van uw ouders en/of die van uw (ex-)partner? Maak dan een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven om deze te registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u in Den Haag ingeschreven bel dan met 14070 voor een afspraak registratie brondocument.

Een of beide partners in het buitenland

 • Woont 1 van u in het buitenland? Bel met 14070 voor een afspraak.
 • Woont u beiden in het buitenland, heeft 1 van u beiden de Nederlandse nationaliteit en wilt u in Nederland in het huwelijk treden of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst melden bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag, zie Huwelijk voor Nederlanders die in het buitenland wonen melden
 • Staan beide partners niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente en hebben beide partners niet de Nederlandse nationaliteit dan kunt u geen aanvraag voor ondertrouw indienen en is een huwelijk in Nederland niet mogelijk.

  Bijzonderheden

  • Voor een plechtigheid op een vrije locatie (een locatie die niet van de gemeente is, maar die u zelf geregeld heeft) is een akkoordverklaring nodig.
  • U moet allebei tenminste 18 jaar oud zijn.
  • Naast bloedverwanten in de 1e en 2e graad, mogen ook bloedverwanten in de 3e of 4e graad niet met elkaar trouwen. Bijvoorbeeld (groot-) ouders, (klein-)kinderen, broer/zus, neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
  • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
  • Naamgebruik: wilt u dat de gemeente u na het voltrekken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap met de naam van uw echtgenoot of partner aanschrijft? Kijk dan bij Verandering naamgebruik aanvragen.

   Stap 1. Zorg voor de juiste benodigde documenten

   Bent u in Nederland geboren en heeft u hier altijd gewoond? Dan zijn uw gegevens meestal bekend in de BRP. Bent u niet in Nederland geboren of heeft u hier niet altijd gewoond? En zijn niet al uw gegevens bekend in de BRP? Dan moet u deze documenten eerst laten registreren in de BRP

   Document Wanneer nodig? Toelichting
   Een kopie van een geldig identiteitsbewijs Altijd Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
   Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen * Altijd Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
   Een echtscheidingsakte of akte van ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een overlijdensakte Wanneer u eerder gehuwd ben geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden
   Een recent afschrift van uw geboorteakte Wanneer de geboorteakte nog niet is geregistreerd in de BRP In uw geboorteakte staan de gegevens van uw ouders. Deze akte vraag u aan in de plaats waar u bent geboren.
   Verklaring van woonplaats/nationaliteit/burgerlijke stand Als u of uw partner in het buitenland woont De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats
   Akkoordverklaring vrije locatie Als u wilt trouwen op een vrije locatie

   * voor het sluiten van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen nodig. Het maakt niet uit wie van de partners de getuigen meebrengt. De getuigen tekenen namelijk allemaal voor beide partners. Alle getuigen moeten meerderjarig zijn. De gemeente levert geen getuigen.

   Stap 2. Vul het formulier 'Melding van voorgenomen huwelijk' in

   Vul het formulier in

   • Vul het digitale formulier volledig in. Houd hiervoor uw gegevens bij de hand en die van uw ouders en de getuigen (bijvoorbeeld geboortedatum, geboorteplaats).
   • Het formulier wordt u vervolgens aangeboden als pdf bestand. Print dit bestand.

   Onderteken allebei het geprinte formulier

   • U moet het geprinte, papieren formulier beiden ondertekenen.
   • Scan het getekende document in (in 1 bestand, hierin kunt ook foto's zetten).
   • Upload het gescande document in het Haags afspraken systeem bij het boeken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

   Stap 3. Boek uw huwelijk of geregistreerd partnerschap

   Dit kan alleen als u en uw partner beiden staan ingeschreven in de BRP en alle benodigde documenten in orde zijn en verwerkt in de BRP.
   Ga naar het Haagse Afsprakensysteem:

   • De 1e mogelijkheid om te boeken is over 3 weken, gerekend vanaf nu.
   • Kies de soort ceremonie: regulier, eenvoudig of kosteloos.
    Let op: Het kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap is vaak al voor vele maanden volgeboekt.
   • Reserveer uw trouwdatum, trouwlocatie en geef uw voorkeuren op voor een trouwambtenaar. Zijn uw voorkeuren niet beschikbaar, dan wordt automatisch een andere trouwambtenaar ingedeeld. Hierover wordt vooraf niet gecommuniceerd.
   • Upload de volledig ingevulde en ondertekende Melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap, kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van u en uw partner en van de getuigen en eventueel akkoordverklaring vrije locatie. U kunt ook een foto van de documenten maken en die uploaden.

   Vanwege de coronamaatregelen is op de gemeentelijke locaties een beperkt aantal bezoekers toegestaan.

   Stap 4. Bevestiging

   Vanwege de huidige situatie en de maatregelen rondom het coronavirus, kan de ontvangstbevestiging langer duren dan 1 week.

   Als blijkt dat er toch documenten ontbreken of dat de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap niet volledig ingevuld en ondertekend is dan wordt uw aanvraag geannuleerd.

   Als binnen een termijn van 3 weken voor de geplande datum van het huwelijk/geregistreerde partnerschap wordt geannuleerd, worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.

   Trouwambtenaar

   De trouwambtenaar wordt 2,5 week voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap officieel toegewezen. Daarna neemt hij of zij contact met u op. Bij een kosteloze of eenvoudige ceremonie wordt er geen contact opgenomen.

   Afspraak maken

    Het is mogelijk uw voornemen persoonlijk te melden aan de balie van Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. Dit kan alleen als alle documenten in orde en aanwezig zijn.

    U hoeft niet allebei aan de balie te verschijnen, maar de melding van voorgenomen huwelijk moet wel door beide partijen zijn ondertekend. Ook alle kosten voor de plechtigheid moeten direct betaald worden.

    Bel met 14070 voor een afspraak.

    Kosten

    Uw voornemen kenbaar maken is gratis.

    Contact

    Videobellen voor vragen

    Heeft u nog algemene vragen over uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan kunt u videobellen met de gemeente. Dit kunt u doen met uw computer, tablet of smartphone. Als u internet heeft en een apparaat met een camera kunt u videobellen. U kunt de medewerker dan zien en de medewerker ziet u.

    Videobellen is snel, veilig en gemakkelijk:

    • U hoeft niets te downloaden
    • U heeft persoonlijk contact, op een veilige afstand
    • U kunt met meer mensen en vanaf verschillende locaties videobellen
    • U kunt voor vandaag al een afspraak inplannen
    De gemeente kan tijdens het videobellen niet beoordelen of documenten juist of volledig zijn.

    Hoe werkt het?

    U maakt een afspraak via de knop. Maak een afspraak videobellen.

    U ontvangt een e-mail met de bevestiging en de beveiligde link voor videobellen.

    Op de afgesproken tijd en datum klikt u op de beveiligde link om het videogesprek te starten.

    De link kunt u openen met uw computer, tablet of smartphone.

    Maak afspraak videobellen

    Lukt videobellen niet?

    Heeft u nog algemene vragen en kunt u geen gebruik maken van videobellen? Maak dan een korte afspraak informatie huwelijk/geregistreerd partnerschap bij de balie van Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

    Maak afspraak balie

    Zie ook