Trouwen op een vrije locatie

Bent u op zoek naar een bijzondere plek om te trouwen in Den Haag? Dan is trouwen op een vrije locatie misschien iets voor u.

Beperkingen

Met afstand en triage

Er mag bij de plechtigheid een onbeperkt aantal mensen aanwezig zijn als de onderlinge afstand van 1,5 meter door iedereen aangehouden kan worden. Verder moet van tevoren gevraagd worden naar de gezondheid van de bezoekers. Dit heet een 'triage'. Daarbij mogen er geen opstoppingen ontstaan bij de deur. Deze verplichting ligt bij de eigenaar/beheerder van de bijzondere locatie.

Zonder afstand of triage

Wanneer er géén onderlinge afstand van 1,5 meter kan worden aangehouden en/of er is geen triage mogelijk, dan geldt een maximum van 100 personen.

Altijd

Daarnaast geldt er nog steeds een aantal strikte voorwaarden:

 • De onderlinge afstand van 1,5 meter moet altijd door iedereen aangehouden worden. Dit moet door de eigenaar/beheerder van locatie ook gewaarborgd kunnen worden. De ruimte waar de plechtigheid plaatsvindt, moet dus groot genoeg zijn.
 • Kan de onderlinge afstand van 1,5 meter niet aangehouden worden? Dan moeten zoveel veel gasten de ruimte uitgaan dat het aanhouden van de onderlinge afstand van 1,5 meter wél mogelijk is.
 • Bovendien moet in een gesprek vooraf tussen het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de locatie worden ingeschat of de plechtigheid risico’s oplevert.
 • Kan de onderlinge afstand van 1,5 meter niet aangehouden worden? Dan zal de trouwambtenaar de aanwezigen vragen of een aantal personen de ruimte wil verlaten, tot het maximaal toegestane aantal is bereikt. Voldoen de aanwezigen niet aan dit verzoek, dan kan de plechtigheid niet doorgaan.

Huwelijkssluiting op het strand

Met afstand en triage

Wanneer op het strand een plechtigheid wordt gehouden, gelden daar geen beperkingen voor het aantal aanwezige personen als er voldoende afstand wordt gehouden én een triage wordt gedaan.

Zonder triage

Zonder de triage geldt een maximum van 250 aanwezigen.

Verplaatsen naar binnen

Moet onverwacht (bijvoorbeeld door slecht weer) de plechtigheid niet buiten op het strand maar binnen plaatsvinden, dan gelden hiervoor de regels over onderlinge afstand van 1,5 meter en triage (zoals hierboven staat).

Livestream

Het is toegestaan om de plechtigheid te livestreamen voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. U moet dat wel zelf organiseren.

Brief aan trouwparen (PDF, 91,2 kB)

Overzicht vrije locaties

In Den Haag zijn veel vrije locaties om te trouwen. In het overzicht ziet u welke locaties dit zijn:

Overzicht vrije locaties (PDF, 167 kB)

Voorwaarden

 • De locatie moet voldoende toegankelijk zijn, ook voor minder validen.
 • De locatie moet voldoende openbaar zijn.
 • De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.
 • De locatie moet veilig genoeg zijn.
 • Er moeten sanitaire voorzieningen op de locatie zijn.
 • Er moet een kleedruimte zijn voor de trouwambtenaar.
 • Het mag niet gaan om een woonhuis, kerk of andersoortig gebedshuis. Een kerkgebouw kan alleen als trouwlocatie worden aangewezen als het langer dan 5 jaar niet als kerk is gebruikt.
Deze voorwaarden gelden ook als u wilt dat uw bedrijfspand wordt aangewezen als (permanente) trouwlocatie. U moet het verzoek tot aanwijzing van het pand als huwelijkslocatie 4 weken voor uw bruiloft indienen.

Aanvragen

Wilt u trouwen op een plek die niet als trouwlocatie is aangewezen? Dat kan ook. De gemeente moet de plek dan wel eerst als eenmalige of permanente trouwlocatie aanwijzen. Hiervoor moet het gebouw aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Wilt u trouwen op een locatie die al als huwelijkslocatie aangewezen is? Dan kunt u onderstaande akkoordverklaring door de locatie laten invullen. De verklaring neemt u mee bij het voorbereidend gesprek of kunt u uploaden bij het boeken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in het Haagse Afsprakensysteem.
 • Wilt u een locatie eenmalig of permanent laten aanwijzen als trouwlocatie? Dan kan de locatie de akkoordverklaring en het aanvraagformulier invullen en per e-mail sturen naar: trouwen@denhaag.nl.
Akkoordverklaring (PDF, 73,6 kB)
Aanvraagformulier vrije trouwlocaties (PDF, 84,2 kB)

Kosten

Tarieven

Tarieven
Tijdstip/verzoek Kosten 2020
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur € 599,45
Maandag tot en met vrijdag vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur € 599,45 + € 145,90
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur € 696,65
Zaterdag vanaf 18.00 tot 21.00 uur € 696,65 + € 145,90
Zondag van 9.00 tot 18.00 uur € 734,40
Zondag vanaf 18.00 tot 21.00 uur € 734,40 + € 145,90
Aanwijzing trouwlocatie € 183,35
Dit zijn de tarieven van de gemeente bij het trouwen op een vrije locatie. De kosten van de locatie zelf moet u met de locatie afrekenen.

Reserveren trouwlocatie

Bij de reservering van een trouwlocatie moet u meteen betalen. Op stadskantoren Centrum en Escamp kunt u pinnen en contant betalen.