Henk Grootveld - Trouwambtenaar

Personalia

Naam
Grootveld

Voornaam
Henk

Ik ben Hendrik Cornelis (Henk) Grootveld, in 1950 op Scheveningen geboren en aldaar getogen.

Ik studeerde rechten in Leiden (1971), was daarna wetenschappelijk medewerker en vervolgens tot 2006 (plaatsvervangend)landsadvocaat in Den Haag. Sinds 2003 raadsheer-honorair in het Gerechtshof Den Haag.

In 2007 benoemd tot trouwambtenaar. Bestuurlijk actief in diverse instellingen op cultuurhistorisch en maatschappelijk terrein, onder meer als bestuursvoorzitter van Panorama Mesdag, van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en van het reddingstation Scheveningen van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KRNM).

Naast juridische publicaties schreef ik diverse boeken en artikelen op cultuurhistorisch terrein, zoals in 2002 ‘Monumenten op Scheveningen’. En ik ben een van de auteurs van de in 2013 verschenen ‘Canon van Scheveningen’. De geschiedenis van Scheveningen en Den Haag is een van mijn hobby’s.

De voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap is niet alleen een belangrijke rechtshandeling met juridische gevolgen, maar vooral ook een zorgvuldig ingevuld ceremonieel dat als goed maatwerk is afgestemd op de wensen en achtergronden van beide partners. Het is ‘the finest hour of your life’ en ik draag er graag aan bij om dat een onvergetelijke herinnering te laten zijn. Daarom moet de ceremonie zowel inhoudelijk als feitelijk goed worden voorbereid.

Ik voer met het paar altijd eerst een gesprek om met elkaar kennis te maken en de ceremonie voor te bespreken. Daarbij gaat het niet alleen om de feitelijke gang van zaken, maar ook om de aard en inhoud van de trouwtoespraak (zo nodig in Duits, Frans of Engels), die kan variëren van een diepgaande toespraak tot een luchtige causerie.

Foto's: Lodewijk Duijvesteijn