Huwelijk voor Nederlanders die in het buitenland wonen melden

Wonen u en uw partner in het buitenland? En wilt u in Nederland trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. Per 1 september 2015 is de ondertrouw vervallen. U maakt kenbaar dat u 'het voornemen hebt met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan'.

  • U bent niet verplicht in Den Haag te trouwen of daar uw partnerschap te laten registreren.
  • Woont u beiden buiten Nederland? Dan bent u verplicht uw voornemen in Den Haag kenbaar te maken.
  • U kunt in elke gemeente trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De gemeente Den Haag stuurt uw voornemen door naar de gemeente waar u gaat trouwen.

Voorwaarden

  • Beide partijen wonen in het buitenland.
  • Tenminste 1 van beide partners heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide partijen zijn minimaal 18 jaar oud.
  • U maakt tenminste 2 weken voor de geplande huwelijksdatum uw voornemen kenbaar. Wacht liever niet tot 2 weken voor de geplande datum. Maak uw voornemen kenbaar zodra u het besluit heeft genomen. Het voornemen is 1 jaar geldig. Trouwt u pas na 1 jaar? Dan moet u opnieuw uw voornemen kenbaar maken.
  • Vanaf 5 december 2015 mogen naast bloedverwanten in de eerste en tweede graad ook bloedverwanten in de derde of vierde graad niet meer met elkaar trouwen. (groot-) ouders, (klein-)kinderen, broer/zus, neef/nicht, neef/neef, nicht/nicht, oom/nicht, oom/neef, tante/nicht, tante/neef) Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website www.rijksoverheid.nl
  • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.

Kosten

Gratis. U betaalt wel eventuele kosten voor de trouwlocatie, trouwboekje en afschrift akte.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 1 week een bericht dat de gemeente Den Haag uw voornemen en de bijbehorende documenten naar de gemeente heeft gestuurd waar u gaat trouwen. Daarna neemt de gemeente waar u gaat trouwen contact met u op. De betreffende gemeente laat u dan weten welke documenten u uiteindelijk dient te overleggen. 

Is het formulier niet volledig ingevuld? Of heeft u geen kopie legitimatie toegevoegd? Dan ontvangt u hier binnen 1 week een e-mail over.

Melden

Melden van een voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap doet u via het formulier melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. Dit formulier moet door beide partijen ondertekend worden. Stuur dit formulier (volledig ingevuld en ondertekend) samen met een kopie legitimatiebewijs per e-mail naar lt@denhaag.nl.

Let op: Bewaar het originele document goed. Uw trouwgemeente kan deze ook opvragen.

Heeft u beiden de Nederlandse nationaliteit, heeft u de nationaliteit van 1 van de EU-lidstaten of heeft u een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd? Download dan de Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (korte versie). Zorg dat het door beide partijen ondertekend is.

Melding voorgenomen huwelijk - korte versie (PDF, 1,9 MB)

Heeft 1 van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit, heeft u niet de nationaliteit van 1 van de EU-lidstaten of heeft u geen verblijfsvergunning regulier of geen asiel voor onbepaalde tijd? Download dan de Melding van voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap (lange versie). Zorg dat het door beide partijen ondertekend is.

Melding voorgenomen huwelijk - lange versie (PDF, 1,9 MB)

Mail het formulier dat voor u van toepassing is naar lt@denhaag.nl, samen met een kopie van uw legitimatiebewijs.

Bewaar het originele document goed. Uw trouwgemeente kan dit document altijd opvragen.

Vragen

  • Heeft u nog vragen? Stuur deze dan per e-mail naar: lt@denhaag.nl.