Trouwen op een vrije locatie

Bent u op zoek naar een bijzondere plek om te trouwen in Den Haag? Dan is trouwen op een vrije locatie misschien iets voor u.

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor het maximaal aantal personen dat bij een trouwplechtigheid aanwezig mag zijn. Op deze pagina leest u daar meer over.

Beperkingen

Maximaal 30 personen en 1,5 meter afstand

Er mogen bij de plechtigheid maximaal 30 mensen aanwezig zijn en alleen als de onderlinge afstand van 1,5 meter door iedereen aangehouden kan worden. Verder is het verplicht om voor vaste zitplaatsen te zorgen. 

In publieke ruimten of waar veel mensen bij elkaar zijn wordt zoveel mogelijk een mondneusmasker gedragen.

Overige voorwaarden

Daarnaast geldt er nog steeds een aantal strikte voorwaarden:

 • De onderlinge afstand van 1,5 meter moet altijd door iedereen aangehouden worden. Dit moet door de eigenaar/beheerder van locatie ook gewaarborgd kunnen worden. De ruimte waar de plechtigheid plaatsvindt, moet dus groot genoeg zijn.
 • Kan de onderlinge afstand van 1,5 meter niet aangehouden worden? Dan moeten zoveel veel gasten de ruimte uitgaan dat het aanhouden van de onderlinge afstand van 1,5 meter wél mogelijk is.
 • Bovendien moet in een gesprek vooraf tussen het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de locatie worden ingeschat of de plechtigheid risico’s oplevert.
 • Kan de onderlinge afstand van 1,5 meter niet aangehouden worden? Dan zal de trouwambtenaar de aanwezigen vragen of een aantal personen de ruimte wil verlaten, tot dit wel mogelijk is (tot een maximum aanwezigheid van 30 personen) het maximaal toegestane aantal is bereikt. Voldoen de aanwezigen niet aan dit verzoek, dan kan de plechtigheid niet doorgaan. Wordt aan dit verzoek geen gevolg gegeven, dan mag de trouwambtenaar de plechtigheid niet laten doorgaan.
 • De trouwambtenaar zal in het voorgesprek met u hierbij ook uitdrukkelijk stilstaan. De gemeente rekent daarbij op ieders medewerking en hoopt dat het zover niet hoeft te komen.

Huwelijkssluiting op het strand

Voorwaarden gelden óók op het strand

Wanneer op het strand een plechtigheid wordt gehouden, geldt ook daar altijd een maximum van 40 aanwezige personen als er voldoende afstand wordt gehouden.

Bij onverhoopt slecht weer, wanneer het niet mogelijk is de plechtigheid buiten op het strand te houden, maar deze binnen moet plaatsvinden, geldt dat er bij de plechtigheid (binnen in de strandtent) maximaal 30 mensen aanwezig zijn, alleen als de onderlinge afstand van 1,5 meter door iedereen aangehouden kan worden en er vaste zitplaatsen zijn.

Regels gezelschappen en groepen bij receptie, diner en/of feest

Anders dan bij de huwelijkssluiting geldt voor een receptie, diner en/of feest een beperking op de grootte van het gezelschap. Dat betekent dat bij een receptie diner en/of feest maximaal 4 mensen aanwezig mogen zijn, inclusief het bruidspaar. Dit maximum geldt niet voor personen die onderling een gezamenlijk huishouden vormen en voor personen tot met 12 jaar. De organisator/facilitator is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maatregelen.

Livestream

Het is toegestaan om de plechtigheid te livestreamen voor de mensen die er niet bij kunnen zijn. U moet dat wel zelf organiseren.

Brief aan trouwparen (PDF, 345,7 kB)

Overzicht vrije locaties

In Den Haag zijn veel vrije locaties om te trouwen. In het overzicht ziet u welke locaties dit zijn:

Overzicht vrije locaties (PDF, 197,4 kB)

Voorwaarden

 • De locatie moet voldoende toegankelijk zijn, ook voor minder validen.
 • De locatie moet voldoende openbaar zijn.
 • De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.
 • De locatie moet veilig genoeg zijn.
 • Er moeten sanitaire voorzieningen op de locatie zijn.
 • Er moet een kleedruimte zijn voor de trouwambtenaar.
 • Het mag niet gaan om een woonhuis, kerk of andersoortig gebedshuis. Een kerkgebouw kan alleen als trouwlocatie worden aangewezen als het langer dan 5 jaar niet als kerk is gebruikt.
Deze voorwaarden gelden ook als u wilt dat uw bedrijfspand wordt aangewezen als (permanente) trouwlocatie. U moet het verzoek tot aanwijzing van het pand als huwelijkslocatie 4 weken voor uw bruiloft indienen.

Aanvragen

Wilt u trouwen op een plek die niet als trouwlocatie is aangewezen? Dat kan ook. De gemeente moet de plek dan wel eerst als eenmalige of permanente trouwlocatie aanwijzen. Hiervoor moet het gebouw aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Wilt u trouwen op een locatie die al als huwelijkslocatie aangewezen is? Dan kunt u onderstaande akkoordverklaring door de locatie laten invullen. De verklaring neemt u mee bij het voorbereidend gesprek of kunt u uploaden bij het boeken van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap in het Haagse Afsprakensysteem.
 • Wilt u een locatie eenmalig of permanent laten aanwijzen als trouwlocatie? Dan kan de locatie de akkoordverklaring en het aanvraagformulier invullen en per e-mail sturen naar: trouwen@denhaag.nl.
Akkoordverklaring (PDF, 73,6 kB)
Aanvraagformulier vrije trouwlocaties (PDF, 84,2 kB)

Kosten

Tarieven

Tarieven
Tijdstip/verzoek Kosten 2020
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur € 599,45
Maandag tot en met vrijdag vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur € 599,45 + € 145,90
Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur € 696,65
Zaterdag vanaf 18.00 tot 21.00 uur € 696,65 + € 145,90
Zondag van 9.00 tot 18.00 uur € 734,40
Zondag vanaf 18.00 tot 21.00 uur € 734,40 + € 145,90
Aanwijzing trouwlocatie € 183,35
Dit zijn de tarieven van de gemeente bij het trouwen op een vrije locatie. De kosten van de locatie zelf moet u met de locatie afrekenen.

Reserveren trouwlocatie

Bij de reservering van een trouwlocatie moet u meteen betalen. Op stadskantoren Centrum en Escamp kunt u pinnen en contant betalen.

Zie ook: Trouwen en geregistreerd partnerschap