Waardebonnen huishoudelijke hulp voor mantelzorgontvangers kopen

Zorgt u meer dan 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden achter elkaar onbetaald voor een ziek familielid, zieke buur of vriend? Dan bent u een mantelzorger. U of de mantelzorgontvanger kan dan voordelig hulp bij het huishouden inkopen.

Voorwaarden

  • U bent mantelzorger (minimaal 8 uur per week) of u ontvangt 8 uur per week (of meer) mantelzorg.
  • De ontvanger van mantelzorg woont in de gemeente Den Haag.
  • De koper van de waardebonnen (mantelzorger of mantelzorg-ontvanger) woont in Den Haag
  • U kunt per jaar maximaal 15 waardebonnen kopen. U kunt deze waardebonnen in 1 keer kopen.

Woont u niet in Den Haag? Neem dan contact op met uw eigen gemeente en vraag naar de huishoudelijke hulp toelage (HHT).

Voor wie?

  • Inwoners van Den Haag die mantelzorg krijgen.
  • Mantelzorgers die zorg verlenen aan een inwoner van Den Haag.

Waardebon kopen via DigiD

U kunt via uw DigiD een waardebon kopen.


Inloggen DigiD

Kosten

€ 15 per waardebon. Met 1 waardebon koopt u 3 uur hulp.

Het bedrag dat u betaalt, is een verplichte eigen bijdrage van € 5 per uur (vastgesteld door de Rijksoverheid). De gemeente betaalt de rest.

Waardebon gebruiken

Na het invullen van het formulier krijgt u een zorgaanbieder toegewezen. Samen met de zorgaanbieder bepaalt u wanneer u de uren voor huishoudelijke hulp inzet.

U kunt de hulp bij het huishouden alleen afnemen bij de zorgaanbieder die u heeft gekozen of die u is toegewezen.

Vragen?

  • Wilt u weten of u als mantelzorger in aanmerking komt voor de waardebonnen? Neem dan contact op met de klantenservice SZW
  • Heeft u een algemene vraag over mantelzorg of wilt u hulp bij het invullen van het formulier? Kom dan langs bij een Servicepunt.