Verruiming bestemming sportaccommodatie voor maatschappelijke doeleinden aanvragen

Is uw sportvereniging een Buurthuis van de Toekomst? Dat wil zeggen: maken maatschappelijke organisaties gebruik van de ruimtes van uw sportvereniging of gaan zij dat doen? Dan bent u verplicht bij de gemeente een verruiming van de bestemming van uw accommodatie of ruimte aan te vragen.

Verruiming

Met de verruiming is het gebruik van uw accommodatie, anders dan voor sportactiviteiten, juridisch-planologisch geregeld. Het maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld ook een bewonersorganisatie, een fysiotherapeut of een ouderensociëteit gebruik maakt van uw accommodatie. De verruiming valt onder de omgevingsvergunning.

Kosten

De kosten van de vergunningaanvraag worden 100% vergoed. U kunt de legeskosten van € 550 achteraf declareren door een scan van de factuur per e-mail te sturen naar sportsupport@denhaag.nl.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken krijgt u bericht of de omgevingsvergunning is verleend.

Nadere vergunningen

In sommige gevallen zijn er nadere vergunningen en kosten nodig. Aan de functie kinderopvang zijn bijvoorbeeld eisen verbonden gericht op de (brand)veiligheid. Kijk voordat u een nieuwe functie aan uw accommodatie wilt toevoegen na welke aanvullende eisen er zijn.

Buurthuis van de Toekomst

Steeds meer sportclubs, scholen, culturele instellingen, zorginstellingen en welzijnsaccommodaties werken slim met elkaar samen door de beschikbare ruimtes optimaal te gebruiken. Kijk voor meer informatie op de pagina Buurthuis van de Toekomst.

Aanvragen

  • Print het aanvraagformulier verruiming gebruik sportaccommodatie, vul het in en onderteken het. Een aantal velden van het formulier is al voor u ingevuld.
Aanvraagformulier verruiming gebruik sportaccommodatie (PDF, 134,9 kB)
  • Stuur dit formulier met:

    • een plattegrond van de opstallen
    • een print van uw locatie op Google Maps, waarbij het terrein van uw sportaccommodatie omcirkeld is (op te vragen via sportsupport@denhaag.nl)

naar:
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Postbus 12655
2500 DP Den Haag