Subsidie toegankelijkheid aanvragen

Wilt u uw maatschappelijke organisatie toegankelijker maken op fysiek, digitaal of sociaal gebied? Vraag dan de subsidie toegankelijkheid aan.

De regeling richt zich op het vergroten van de volgende soorten toegankelijkheid:

 • fysieke toegankelijkheid: bijvoorbeeld een rolstoelhelling of aangepaste drempels
 • digitale toegankelijkheid: bijvoorbeeld een website met spraakvoorziening
 • sociale toegankelijkheid: bijvoorbeeld een voetbalclub waar ook mensen mee kunnen sporten die een lichamelijke beperking hebben

Voor wie?

Maatschappelijke organisaties in Den Haag die ervoor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen en erbij horen.

Voorwaarden

 • Deze subsidie is een financiële bijdrage in het realiseren van aanpassingen en voorzieningen die de toegankelijkheid van mensen met een beperking en daarmee ook hun deelname aan de samenleving vergroten.
 • Het gaat hierbij om de meest voorkomende aanpassingen en voorzieningen op het terrein van sociale, fysieke en digitale toegankelijkheid voor algemeen gebruik.
 • Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk.
 • Het betreft hier een éénmalige subsidie.
 • De subsidie is 50% van de totale projectkosten tot een maximum van € 25.000.
 • De gemeente kan aanvullende informatie opvragen en/of de projectaanvraag laten beoordelen door een hiervoor door de gemeente aangewezen deskundige. De kosten hiervan kunnen worden betaald uit de gelden die voor de regeling beschikbaar zijn.

In de subsidieregeling Toegankelijkheid Den Haag 2016 leest u meer over de voorwaarden.

Waarvoor geen subsidie

U kunt deze subsidie niet aanvragen voor:

 • kosten van individuele voorzieningen of aanpassingen van huishoudelijke aard
 • aanpassingen die onderdeel zijn van een regulier programma
 • aanpassingen die binnen een andere (subsidie)regeling vallen en die al zijn gehonoreerd
 • aanpassingen die onderdeel zijn van structurele financiële verplichtingen
 • aanpassingen voor nieuwbouwprojecten
 • aanpassingen die al zijn gestart voordat subsidie is aangevraagd
 • personeelslasten en overheadkosten

Nodig bij uw aanvraag

Stuur deze bijlagen mee met uw aanvraag:

 • offerte
 • uittreksel handelsregister
 • laatste bankafschrift
 • laatste financieel jaarverslag

Aanvragen

Vermeld in uw aanvraag het volgende:

Algemene gegevens

 • Naam organisatie
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Bankrekeningnummer / IBAN nummer
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer contactpersoon
 • Inschrijfnummer KvK
 • E-mailadres
 • Datum van uw aanvraag
 • Vorm van toegankelijkheid waarvoor u subsidie aanvraagt Kies uit:

  • Fysieke toegankelijkheid
  • Sociale toegankelijkheid
  • Digitale toegankelijkheid
  • Andere, vermeld de vorm van de toegankelijkheid
 • Functie van het pand: Kies uit:

  • Buurthuis
  • Sportvoorziening
  • Bedrijfsruimte
  • Andere, vermeld de functie van het pand
 • Eigenaarschap aanvrager: Kies uit:

  • Eigenaar
  • Huurder (Handelshuur)
  • Andere, vermeld het eigenaarschap

Informatie over de voorzieningen waarvoor subsidie wordt gevraagd

 • Voor wie is de voorziening bedoeld?
  Beschrijf de voorziening waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. (Wat gaat u doen?)
 • Waar en hoe vaak vindt de voorziening plaats?
 • Wat is het geschatte aantal gebruikers?
 • Beschrijf de motivering van de subsidieaanvraag.
 • Werkt u bij de uitvoering van de voorziening samen met andere organisaties/verenigingen? Zo ja, met welke Zo niet, vermeld dan waarom niet.

Gevraagd subsidiebedrag en toelichting begroting

Vermeld het gevraagde bedrag en licht de begroting toe.

Insturen

Stuur uw aanvraag per brief in een envelop met voldoende postzegels naar:

Gemeente Den Haag
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Of per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl.

Hoe lang duurt het?

Binnen 6 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.