Subsidie Toegankelijke stad voor iedereen aanvragen

Wilt u zorgen dat mensen met een beperking (handicap) beter kunnen meedoen in de stad? Of zorgen dat gebouwen, websites of apps beter te gebruiken zijn door hen? Vraag dan subsidie aan.

Voor wie

De subsidie is voor ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Aanpassingen aan gebouwen in Den Haag, of websites en apps voor Hagenaars en bezoekers, zodat mensen met een beperking er beter gebruik van kunnen maken.
 • Sociale activiteiten waardoor mensen met een beperking kunnen meedoen en erbij horen. Bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van:

  • dienstverlening
  • omgaan met mensen die een beperking hebben
  • beeldvorming (het beeld dat mensen hebben van mensen met een beperking)
  • informatie geven.

U kunt jaarsubsidie aanvragen voor:

 • activiteiten van een organisatie die als hoofddoel heeft om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan het leven in de stad. En gebruik kunnen maken van alle voorzieningen.

U kunt projectsubsidie aanvragen voor:

 • de kosten van een architect of bouwkundig tekenaar bij aanvragen met bouwkundige onderdelen

 • de noodzakelijke kosten voor een aanpassing of activiteit

 • de btw over de gesubsidieerde kosten (tenzij die btw teruggevraagd kan worden).

U kunt geen subsidie aanvragen voor:

 • beheer- en onderhoudskosten

 • feestjes en uitjes

Overleg uw aanvraag met ervaringsdeskundigen of hun vertegenwoordiging en zorg dat zij uw aanvraag steunen. Stichting Voorall helpt en zet zich in voor Hagenaars met een beperking en/of langdurige ziekte.

  Nodig bij uw aanvraag

  Bij een aanvraag heeft de gemeente het volgende van u nodig:

  • Plan voor de activiteiten met tijdsplanning.

  • Verklaring dat de eigenaar van het gebouw akkoord is met aanpassingen aan het gebouw (als u niet zelf de eigenaar bent).

  • Offerte als derden de werkzaamheden uitvoeren. Deze offerte mag niet ouder zijn dan 1 jaar.

  • Gegevens waaruit blijkt dat:

   • u met ervaringsdeskundigen of hun vertegenwoordiging heeft overlegd

   • ervaringsdeskundigen of hun vertegenwoordiging de activiteit waarvoor u subsidie aanvraagt, ondersteunen.

  • Een bewijs waaruit blijkt of u een btw-belaste ondernemer bent.

  • Een overzicht van verrekenbare en niet-verrekenbare btw.

  • Begroting (berekening) en dekkingsplan.

  Wanneer u voor het eerst subsidie aanvraagt, moet u de volgende stukken meesturen:

  • Kopie of scan van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

  • Kopie of scan van de laatste statuten.

  • Kopie of scan van het laatste rekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken).

   Aanvragen

   De hoogte van de subsidie voor aanpassingen van gebouwen (fysieke toegankelijkheid) en websites of apps (digitale toegankelijkheid) is:

   • Voor aanvragen tot € 5.000:

    • 100% van de kosten waarvoor subsidie mogelijk is

   • Voor aanvragen vanaf € 5.000:

    • 100% van de kosten waarvoor subsidie mogelijk is, tot € 5.000

    • 50% van de subsidiabele kosten boven € 5.000 tot een maximum van € 25.000

   De hoogte van de subsidie voor activiteiten op sociaal gebied, waardoor mensen met een beperking kunnen meedoen en erbij horen is maximaal € 25.000.

   Een jaarsubsidie (voor activiteiten van organisaties die als hoofddoel hebben ervoor te zorgen dat mensen met een beperking kunnen meedoen), is minimaal € 100.000 en maximaal € 500.000 per kalenderjaar.

   Subsidie aanvragen

   Hoelang duurt het?

   Binnen 12 weken nadat de hele aanvraag is ingediend, ontvangt u een besluit per post of via e-mail.

   Ingediende aanvragen

   Voor de subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, Den Haag 2020 konden tot 1 september 2021 subsidieaanvragen voor jaarsubsidies worden ingediend. De aanvraagtijd is voorbij. De ingediende aanvragen zijn beoordeeld. 

   Er is in totaal meer subsidie aangevraagd dan het subsidieplafond. Het beschikbare bedrag, het subsidieplafond, is dus volledig uitgeput.

   Wie krijgen subsidie?

   Er zijn 3 aanvragen ontvangen voor een bedrag van € 1.337.916,00. Van deze aanvragen zijn er 3 op tijd ingediend die ook aan de eisen voldeden. Deze 3 aanvragen zijn beoordeeld op de criteria die in de subsidieregeling staan. Na deze beoordelingen is een rangschikking (lijst) opgesteld zoals dit staat in artikel 1:10 in de subsidieregeling. Deze rangschikking vindt u in onderstaande pdf. Het subsidiebedrag is op bij nummer 3 in de rangschikking. Daarom worden subsidieaanvragen tot en met nummer 3 (al dan niet gedeeltelijk) gehonoreerd. 

   Rangschikking subsidie Toegankelijke stad (PDF, 70,7 kB)

   Subsidieregels