Subsidie sekswerk Den Haag aanvragen

Sekswerkers moeten veilig en gezond kunnen werken. De gemeente zet zich in om de positie van sekswerkers te verbeteren. Het Haags prostitutiebeleid is bedoeld voor vrouwelijke sekswerkers en voor mannen en transgenders die sekswerk doen. Biedt u activiteiten aan die aansluiten bij de doelstelling van het prostitutiebeleid? Dan kunt u subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor sekswerkers
  • sekswerk bespreekbaar maken
  • sekswerkers helpen voor zichzelf op te komen
  • sekswerkers adviseren en informeren over hun rechten en plichten

Voor wie?

Alleen verenigingen, stichtingen en bedrijven met een maatschappelijk doel kunnen subsidie aanvragen.

Aanvragen

Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit in 2022? Dat kan tussen 13 en 20 september 2021.

Om een subsidie aan te vragen stuurt u een mail naar subsidies@denhaag.nl. In de subsidieregeling staat welke gegevens u daarin meestuurt.

Hoelang duurt het?

Uiterlijk 13 december 2021 krijgt u per post of via e-mail bericht of u subsidie krijgt.

Subsidieregels

Bekijk de volledige subsidieregeling sekswerk Den Haag 2021 op Overheid.nl. Daar vindt u ook de algemene regels over subsidies in de Algemene Subsidieverordening Den Haag (ASV).