Subsidie jongerenwerk plus Den Haag 2021 aanvragen

Heeft u als professionele organisatie ervaring met jongeren die overlast veroorzaken op straat? Weet u hoe u met deze jongeren in gesprek komt om hen te kunnen begeleiden naar bijvoorbeeld school of werk? Vraag dan nu subsidie aan.

De regeling gaat in op 1 juni 2021 en sluit na 4 weken op dinsdag 29 juni 2021.

De subsidieregeling jongerenwerk plus Den Haag 2021 is bedoeld om:

 • de overlast van jongeren van 16 tot 27 jaar op straat terug te dringen
 • jongeren die overlast veroorzaken te begeleiden naar het bestaande aanbod van hulpverlening, werk of school

Er is in totaal € 1,2 miljoen beschikbaar.

Voor wie

De subsidie is voor organisaties die:

 • staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • jongeren en hun straatcultuur kennen
 • kennis hebben van de Haagse Sociale Kaart
 • weten welke voorzieningen er zijn voor jongeren
 • ervaring hebben met jongeren in de leeftijd 16 tot 27 jaar

Voorwaarden

Om subsidie te kunnen krijgen, moet uw aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U maakt een projectplan waarin u precies beschrijft:

  • hoe u de overlast van jongeren terugdringt
  • hoe u jongeren die overlast veroorzaken naar hulpverlening, werk of school begeleidt. (Lees onder Nodig bij uw aanvraag welke onderdelen er in het projectplan moeten staan).
 • 70% van uw plan gaat over de aanpak van overlast en 30% over het begeleiden van jongeren.
 • Uw organisatie kan beschikken over voldoende (ongeveer 12 tot 14 fte) professionele jongerenwerkers, zowel met een mbo- als een hbo-diploma.
 • Bereidheid om in de avonduren en de weekends te werken.
 • U werkt samen met bestaande partners, zoals de politie, welzijnswerk, hulpverlening en andere partners in de wijken.
 • De jongerenwerkers waarmee u werkt hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Nodig bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • De gegevens van de aanvrager.
 • Een kopie of scan van de inschrijving bij de KvK.
 • Een beschrijving waarin u aangeeft welke ervaring uw organisatie heeft met vergelijkbare projecten.
 • Een omschrijving van het maatschappelijke resultaat van uw aanpak, zoals minder overlast en meer leefbaarheid in de stadsdelen.
 • Een projectplan met daarin de volgende onderdelen:

  • Een samenhangende aanpak waarin u:

   • aangeeft op welke manier u overlastgevende jongeren benadert
   • aangeeft hoe u het gesprek met hen aangaat om de overlast te stoppen
   • beschrijft hoe u de jongeren naar onder meer hulpverlening, school of werk begeleidt. In uw projectplan is geen stadsdeelgerichte analyse van de jongerenproblematiek nodig. De gemeente zet namelijk jongerenwerkers in voor de hele stad.
  • Een omschrijving van de bestaande voorzieningen die u in uw aanpak kunt gebruiken.
  • Een omschrijving van de bestaande partners waarmee u gaat samenwerken.
  • Een uitleg over de methoden die u gaat gebruiken.
  • Een beschrijving van wie er in het team zitten en op welk niveau de teamleden zijn opgeleid.
  • Een omschrijving van de resultaten die u wilt halen: hoeveel jongeren wilt u benaderen en hoeveel van hen wilt u naar hulpverlening, school of werk begeleiden.
 • Een begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor u de subsidie aanvraagt. In het dekkingsplan geeft u aan bij welke organisaties of personen u nog meer subsidie of vergoedingen voor dezelfde activiteiten heeft aangevraagd. Vermeld daarbij wat de stand van zaken is. Uw begroting bouwt u als volgt op:

  Werk dat nodig is in uren


  Maal uurtarief


  Totaalkosten  Subsidie die u aanvraagt bij de gemeente

  Dekking uit andere bronnen + Toelichting
  1 Aantal uur jongerenwerker op mbo-niveau €64 per uur Aantal uren x €64
  Aantal uur jongerenwerker op hbo-niveau €75 per uur Aantal uren x €75
  2 Aantal uur jongerenwerker op mbo-niveau €64 per uur Aantal uren x €64
  Aantal uur jongerenwerker op hbo-niveau €75 per uur Aantal uren x €75
  3 Aantal uur jongerenwerker op mbo-niveau €64 per uur Aantal uren x €64
  Aantal uur jongerenwerker op hbo-niveau €75 per uur Aantal uren x €75
  Totaal benodigde subsidie ... Totale dekking uit andere bronnen ...

  Uurtarieven zijn all-in, dus inclusief overhead, huisvesting, coördinatie en overige onkosten.

  Aanvragen

  Om subsidie aan te vragen gebruikt u het digitale aanvraagformulier.

  Subsidie jongerenwerk plus aanvragen

  Hoelang duurt het?

  Binnen 6 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

  Goed om te weten

  • Bij het beoordelen van uw projectplan let de gemeente vooral op:

   • uw kennis van de straatcultuur van jongeren en Haagse Sociale Kaart
   • de verdeling van uw aanpak: overlast bestrijden (70%) en jongeren begeleiden (30%)
   • met welke partners in de stadsdelen u samenwerkt
   • de verwachte resultaten van uw aanpak
  • U kunt ook subsidie aanvragen samen met verschillende (kleinere) organisaties.
  • De gemeente beoordeelt alle aanvragen op dezelfde manier. Daarbij geeft zij elke aanvraag een aantal punten volgens de criteria die in artikel 1:10 van de subsidieregeling staan. De aanvragen met de meeste punten krijgen als 1e subsidie. De verstrekking van de subsidie gaat door tot het budget op is.
  • In 2007 was een stedelijk mobiel jongerenteam actief. Hiervan is een evaluatie beschikbaar. Wilt u deze ontvangen? Stuur dan een bericht naar mieke.wytema@denhaag.nl.

  Contact

  Neem voor vragen en meer informatie u contact op met Mieke Wytema, via e-mailadres mieke.wytema@denhaag.nl.

  Zie ook

  Bekijk de volledige Subsidieregeling jongerenwerk plus Den Haag 2021 in het Raadsinformatiesysteem (RIS308800).

  De algemene regels over subsidies vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag.