Subsidie Jongeren actief in coronatijd aanvragen

Organiseert u in coronatijd activiteiten voor jongeren van 16-27 jaar? Of heeft u een plan om jongeren zich beter te laten voelen? Dan kon u subsidie aanvragen tot 1 augustus 2021. Het is niet langer mogelijk een nieuwe aanvraag in te dienen.

Hoe werkt het?

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • culturele, leerzame of sportieve activiteiten die ervoor zorgen dat jongeren kunnen blijven meedoen in coronatijd (participatie)
 • plannen om de jongeren mentaal te ondersteunen in coronatijd (mentaal welbevinden)

Voor wie

Bedrijven, organisaties en personen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om subsidie aan te vragen moet u aan alle voorwaarden voldoen. Bekijk de voorwaarden per subsidie.

  1. De activiteit heeft een sociaal, cultureel, leerzaam of sportief karakter.
  2. De activiteit heeft als doel om de negatieve gevolgen van de corona-uitbraak voor jongeren tegen te gaan.
  3. De activiteit past bij de behoeften van jongeren.
  4. De activiteit is aanvullend op de bestaande activiteiten in Den Haag. Kijk hiervoor op de Sociale Kaart Den Haag.
  5. De activiteit vindt plaats vóór 1 oktober 2021.
  6. Het bedrag dat u wilt aanvragen is tussen de € 5.000 en € 50.000.
  1. De activiteit heeft als doel om de negatieve mentale gevolgen van de corona-uitbraak voor jongeren tegen te gaan.
  2. U heeft de kennis en ervaring om jongeren te helpen zich beter te laten voelen.
  3. De activiteit past bij de behoeften van jongeren.
  4. De activiteit is niet 1 keer. Er zijn minimaal 2 bijeenkomsten.
  5. De activiteit vindt plaats vóór 1 oktober 2021.
  6. Het bedrag dat u wilt aanvragen is tussen de € 5.000 en € 50.000.

Nodig bij uw aanvraag

Bij het aanvragen van deze subsidie heeft u het volgende nodig:

 • gegevens aanvrager
 • activiteitenplan, hierin staat:

  • projectnaam
  • datum en plaats van uitvoering
  • een korte beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • de doelen en de gewenste resultaten van de activiteiten
  • doelgroep en verwacht aantal deelnemers
 • promotieplan
 • begroting en dekkingsplan
 • kopie of scan recent rekeningafschrift

U vraagt voor het eerst de subsidie aan

U heeft ook nodig:

 • kopie of scan inschrijving Kamer van Koophandel
 • kopie of scan actuele statuten

U bent ondernemer

U heeft ook nodig:

 • een verklaring waaruit blijkt of u wel of geen btw-belaste ondernemer bent
 • een overzicht van verrekenbare en niet verrekenbare btw

Aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Hoelang duurt het?

Na ontvangst van een volledige aanvraag (via het aanvraagformulier) wordt uw plan beoordeeld. Bij de beoordeling werkt de gemeente samen met een adviesraad van jongeren. Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een besluit via de post of via e-mail. Heeft u vragen over deze subsidie neem dan contact op met jeugd@denhaag.nl.

Subsidieregels

Bekijk de volledige Subsidieregeling ‘Jongeren actief in coronatijd Den Haag 2021’ in het Raadsinformatiesysteem (RIS308034)

De algemene regels over subsidies vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag.