Subsidie jeugdbeleid aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor subsidiedoelen die zijn gebaseerd op het Haagse Jeugdbeleid.

'Haagse Jeugd, samen aan zet'. Dat is de titel van het Beleidsplan Jeugd 2018-2020. Voor de komende 3 jaar zijn 7 doelen opgesteld.

Voorwaarden

Het subsidieoverzicht Jeugd 2021 is gebaseerd op het Haagse jeugdbeleid ‘Haagse Jeugd. Samen aan zet.’ In het subsidieoverzicht vindt u een overzicht van de doelen waarvoor u voor 2021 subsidie kunt aanvragen. Hierin staan ook de voorwaarden waaraan de activiteit moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Zorg ervoor dat uw activiteit bijdraagt aan de gewenste resultaten, doelen en ambities in het subsidieoverzicht.

Subsidieoverzicht Jeugd 2021 (PDF, 293,1 kB)

Aanvragen

De aanvraagtermijn voor een subsidie in 2021 eindigt op 1 september 2020. Alleen aanvragen die vanwege een gegronde reden niet voor 1 september 2020 zijn ingediend, kunt u indienen in de 2e aanvraagperiode (tranche) voor 2021. Deze 2e tranche loopt van 1 december 2020 tot 1 november 2021. Een gegronde reden is bijvoorbeeld dat u de subsidie wilt aanvragen voor activiteiten die inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Handig is om de 'Checklist subsidieaanvraag Jeugd' te gebruiken als u uw aanvraag opstelt.

Checklist subsidieaanvraag Jeugd (PDF, 81,7 kB)

Met het digitale formulier

U kunt de subsidie jeugdbeleid aanvragen met het digitale formulier.

  Subsidie aanvragen

   Schriftelijk aanvragen

   U kunt de subsidie jeugdbeleid ook schriftelijk aanvragen via onderstaand formulier.

   Subsidie Jeugdbeleid aanvragen (PDF, 97,8 kB)

   Print het formulier en stuur het ingevulde formulier met een plan van aanpak en een begroting voor 1 september 2020 met als onderwerp 'Subsidie jeugd' naar:

   College van burgemeester en wethouders
   Centraal Subsidiebureau
   Postbus 16106
   2500 BC Den Haag

   Definitief Bestedingsprogramma 2021

   Het college stelde op 26 januari 2021 het definitief bestedingsprogramma subsidies jeugd 2021 vast. Hierin staan alle subsidies waar nu een besluit over is genomen

   Definitief bestedingsprogramma 2021 (PDF, 443,8 kB)

   Meer informatie

   Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de dienst OCW, of een e-mail sturen naar secretariaat.stadenbestuurocw@denhaag.nl.

   Kijk voor meer informatie over subsidies op www.denhaag.nl/subsidies. Regels voor het verlenen van subsidies vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 en de subsidieregeling Jeugd.