Subsidie jeugdbeleid aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor subsidiedoelen die zijn gebaseerd op het Haagse Jeugdbeleid.

'Haagse Jeugd, samen aan zet'. Dat is de titel van het Beleidsplan Jeugd 2018-2020. Voor de komende 3 jaar zijn 7 doelen opgesteld.

Voorwaarden

Het subsidieoverzicht Jeugd 2020 is gebaseerd op het Haagse jeugdbeleid ‘Haagse Jeugd. Samen aan zet.’ In het subsidieoverzicht vindt u een overzicht van de doelen waarvoor u voor 2020 subsidie kunt aanvragen. Hierin staan ook de voorwaarden waaraan de activiteit moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Zorg ervoor dat uw activiteit bijdraagt aan de gewenste resultaten, doelen en ambities in het subsidieoverzicht.

De begroting van 2020 wordt in het najaar van 2019 vastgesteld. Daarom staan in dit subsidieoverzicht niet de budgetten voor preventief jeugdbeleid.

Subsidieoverzicht Jeugd 2020 (PDF, 289,7 kB)

Aanvragen

De aanvraagtermijn voor een subsidie in 2020 eindigt op 1 september 2019. Alleen aanvragen die vanwege een gegronde reden niet voor 1 september 2019 zijn ingediend, kunt u indienen in de 2e aanvraagperiode (tranche) voor 2020. Deze 2e tranche loopt van 1 december 2019 tot 1 november 2020. Een gegronde reden is bijvoorbeeld dat u de subsidie wilt aanvragen voor activiteiten die inspelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Handig is om de 'Checklist subsidieaanvraag Jeugd' te gebruiken als u uw aanvraag opstelt.

Checklist subsidieaanvraag Jeugd (PDF, 77,1 kB)

Vul onderstaand formulier in om de subsidie aan te vragen:

Subsidie Jeugdbeleid aanvragen (PDF, 97,8 kB)

Stuur het ingevulde formulier met een plan van aanpak en een begroting voor 1 september 2019 met als onderwerp 'Subsidie jeugd' naar:

College van burgemeester en wethouders
Centraal Subsidiebureau
Postbus 16106
2500 BC Den Haag

Definitief Bestedingsprogramma 2020

Het college stelde op 17 december 2019 het definitief bestedingsprogramma subsidies jeugd 2020 vast. Hierin staan alle subsidies waar nu een besluit over is genomen.

Definitief bestedingsprogramma 2020 (PDF, 761,9 kB)

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de dienst OCW, of een e-mail sturen naar secretariaat.stadenbestuurocw@denhaag.nl.

Kijk voor meer informatie over subsidies op www.denhaag.nl/subsidies. Regels voor het verlenen van subsidies vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014 en de subsidieregeling Jeugd.