Subsidie innovatieve welzijnsinitiatieven aanvragen

De gemeente is op zoek naar Sociaal Vernieuwers: mensen met vernieuwende ideeën voor welzijn in de wijk. Kleine organisaties kunnen subsidie aanvragen op het gebied van welzijn. De activiteiten moeten kleinschalig, wijkgericht en innovatief zijn. De subsidieregeling heet Subsidie Welzijn 070.

U kunt geen subsidieaanvraag meer doen voor deze regeling. U kon tot 1 november 2019 een aanvraag indienen.

Een innovatief project is een project dat nog niet bestaat en extra waarde heeft ten opzichte van bestaande voorzieningen en activiteiten.

Een project is kleinschalig als het laagdrempelig is en herkenbaar. De activiteiten zijn makkelijk te vinden in de wijk, buurt of straat.

Voor wie?

Rechtspersonen en natuurlijke personen met maximaal 25 FTE in vaste dienst kunnen deze subsidie aanvragen. Zoals bewonersorganisaties, (sociaal) ondernemers, professionals (waaronder zzp’ers) en maatschappelijke organisaties. U kunt ook een aanvraag indienen als samenwerkingsverband.

  Voorwaarden

  Checklist

  Uw project moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • in Den Haag
  • wijkgericht
  • kleinschalig
  • innovatief
  • onderscheidend van bestaand aanbod
  • concrete resultaten
  • draagt bij aan welzijnsdoelen
  • looptijd maximaal 12 maanden

  Twijfelt u of uw aanvraag hieraan voldoet, neem dan contact op met Ilona Ligtvoet, via ilona.ligtvoet@denhaag.nl.

  Doelen

  De activiteit of het project moet een bijdrage leveren aan 1 of meer van de volgende doelen van de gemeente:

  • De Haagse jeugd groeit veilig en gezond op.
  • De Haagse jeugd ontwikkelt haar talenten, groeit met plezier op en neemt daarin zijn of haar verantwoordelijkheid.
  • De Haagse inwoners wonen en werken in een prettige omgeving waarbij zij zo veel mogelijk invloed hebben op de fysieke en sociale leefbaarheid in hun Haagse wijk of buurt.
  • De Haagse inwoners zijn vitaal en streven een gezonde leefstijl na.
  • De gezamenlijke toekomst van Haagse bewoners telt. Iedereen krijgt ongeacht sociaal culturele achtergrond, ras, geslacht of geaardheid gelijke kansen in de samenleving.
  • De Haagse inwoner houdt de regie over zijn eigen leven en blijft zo lang mogelijk zelfstandig wonen, ook als hij of zij een beperking heeft.

  Eisen

  Bij de aanvraag van deze subsidie gelden de volgende eisen:

  • Uw activiteit of project is laagdrempelig en vindt plaats in een wijk, buurt of straat in Den Haag en is bij voorkeur innovatief.
  • Uw activiteit of project organiseert u samen met anderen in de wijk.
  • Uw activiteit of project richt zich op inwoners van Den Haag.
  • U kunt laten zien dat u voldoende kennis en kunde heeft om de activiteit effectief, efficiënt en transparant uit te voeren.
  • Uw activiteit of project duurt maximaal 12 maanden.
  • Uw activiteit is volgens het college van burgemeester en wethouders anders dan al bestaande activiteiten.

  Subsidiebudget

  • U kunt binnen deze regeling maximaal € 100.000 subsidie aanvragen. Dit bedrag mag u verdelen over subsidieaanvragen voor verschillende activiteiten en projecten.
  • Het subsidiebudget voor 2019 is € 1,3 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over 2 tijdvakken ('tranches'):

   • van 1 januari tot en met 31 mei 2019: € 650.000
   • van 1 juni tot en met 31 oktober 2019: € 650.000
  • Uw subsidieaanvraag wordt geweigerd als het budget op is. Als het budget op is, komt dat op deze pagina te staan.

  Geen subsidie

  De volgende kosten komen niet in aanmerking voor deze subsidie:

  • vrijwilligersvergoedingen
  • kosten die u heeft gemaakt voordat u de aanvraag indiende
  • overheadkosten hoger van 15% van het subsidiebedrag

   Nodig bij de aanvraag

   Stuur bij uw aanvraag een plan van aanpak in voor de uitvoering van de activiteit of het project met daarin de volgende onderdelen:

   • duidelijke omschrijving van het project of de activiteit, waarbij u aangeeft:

    • waarom deze activiteit, voor wie de activiteit is bedoeld, het doel en het te verwachten resultaat in de samenleving
    • hoe wijkbewoners worden betrokken bij de activiteit
    • hoe er wordt samengewerkt met andere betrokkenen in de wijk
    • wat het verschil is met activiteiten en projecten die er al zijn
    • hoe uw activiteit of project bijdraagt aan de doelen van de gemeente (zie Voorwaarden)
    • op welk concreet vraagstuk in de buurt of wijk uw activiteiten betrekking hebben
   • begroting, met daarin:

    • alle kostenposten voor het project of de activiteit
    • dekkingsplan per kostenpost voor het project of de activiteit
   • datum of periode van uitvoering met bijbehorende planning
   • duidelijke omschrijving en bewijs van eerder opgedane ervaring (indien aanwezig)
   • jaarverslag of andere manier waarop u de grootte van uw organisatie aantoont

   Aanvragen

   U kunt geen subsidie meer aanvragen. De aanvraagperiode liep tot 1 november 2019.

   Hoe lang duurt het?

   U krijgt binnen 6 weken na het indienen van uw aanvraag bericht van de gemeente.

   Wet- en regelgeving

   Voor subsidies gelden algemene regels. Bekijk voor meer informatie de wet- en regelgeving subsidies.

   U vindt alle voorwaarden voor deze subsidieregeling in de officiële tekst van de Subsidieregeling welzijn voor innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte initiatieven Den Haag 2019 op overheid.nl.

   De doelen van de gemeente waaraan de activiteit of het project moet bijdragen, staan in de volgende stukken:

   De subsidie valt onder het intensiveringsbudget voor welzijn 2019. De gemeente kan ook zelf partijen benaderen voor nieuwe opdrachten. Wilt u meer weten? Lees dan de commissiebrief ‘Innovatie en Transitie Welzijn’ (RIS300862).

   Voorbeelden

   Bekijk de video Den Haag zoekt Sociale Vernieuwers (YouTube-kanaal van de gemeente)
   Bekijk de video Made in Moerwijk (YouTube-kanaal van de gemeente)
   Bekijk de video Thuisafgehaald (YouTube-kanaal van de gemeente)