Subsidie carrièreswitch sekswerkers aanvragen

Stoppen met werken in de prostitutie is vaak een lang en moeilijk proces. Uitstapprogramma’s bieden hulp aan sekswerkers die ander werk willen doen. Ontwikkelt of biedt uw organisatie uitstapprogramma’s voor sekswerkers? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Voor wie?

Alleen verenigingen, stichtingen en bedrijven met een maatschappelijk doel kunnen subsidie aanvragen.

Aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2022. Subsidieaanvragen voor 2023 kunnen worden ingediend tussen 6 en 13 september 2022.

Om een subsidie aan te vragen stuurt u een mail naar subsidies@denhaag.nl. In de subsidieregeling staat welke gegevens u daarin meestuurt.

Hoelang duurt het?

Binnen 12 weken na uw complete aanvraag krijgt u per post of via e-mail bericht of u subsidie krijgt.

Subsidieregels

Bekijk de volledige subsidieregeling carrièreswitch sekswerkers Den Haag 2021 op Overheid.nl. Daar vindt u ook de algemene regels over subsidies in de Algemene Subsidieverordening Den Haag (ASV).