Subsidie aanpak (voorkomen) van mensenhandel aanvragen

U kunt subsidie aanvragen als u met uw organisatie mensenhandel in Den Haag voorkomt en slachtoffers beschermt.

Mensenhandel komt ook in Den Haag nog steeds voor. De gemeente heeft daarom het Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023. Dit programma moet mensenhandel voorkomen en slachtoffers beschermen. Organisaties die hierbij helpen kunnen subsidie aanvragen. U kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld:

  • hulp biedt aan slachtoffers van mensenhandel in een samenhangend aanbod
  • dagopvang, noodopvang of 24-uurhuisvesting biedt aan dak- en thuisloze slachtoffers van mensenhandel
  • activiteiten organiseert om arbeidsuitbuiting te voorkomen
  • maatjesprojecten biedt aan slachtoffers van mensenhandel

Voor wie?

Verenigingen, stichtingen en bedrijven met een maatschappelijk doel.

Voorwaarden

Wilt u subsidie aanvragen voor een activiteit in 2022? Dat kan van 15 oktober tot 1 november 2021.

Bekijk de complete subsidieregeling aanpak (tegengaan) van mensenhandel Den Haag 2021.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een subsidie stuurt u een e-mail naar subsidies@denhaag.nl. In de subsidieregeling staat wat u moet meesturen.

Hoelang duurt het?

Uiterlijk 31 december 2021 krijgt u per post of via e-mail bericht of u subsidie krijgt.

Meer informatie

Kijk voor algemeen geldende regels voor subsidies in Den Haag naar de Algemene Subsidieverordening Den Haag (ASV).