Subsidie meerjaren duurzaam onderhoudsplan voor kleine VvE's aanvragen

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen een subsidie aanvragen voor een meerjaren duurzaam onderhoudsplan (MDOP). Deze subsidie is alleen voor VvE’s met minder dan 10 appartementen.

Naar verwachting kunnen hiermee 150 VvE’s met ongeveer 750 woningen geholpen worden. Het totale subsidiebedrag is € 100.000. U kunt tot 1 oktober 2019 subsidie aanvragen. De regeling stopt eerder als het subsidiebedrag op is. Dit wordt tijdig op deze pagina bekendgemaakt.

Wat is het?

Een MDOP is een meerjaren onderhoudsplan waar het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Daarnaast geeft het ook aan welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn, waardoor het gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt. Een MDOP moet zijn opgesteld conform het instructieblad.

Belangrijk: Instructieblad

Zorg dat het MDOP wordt opgesteld volgens het instructieblad. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie.

Instructieblad (PDF, 97,2 kB)

Deelnemende bedrijven

Om de kwaliteit van een MDOP te waarborgen heeft de gemeente een aantal voorwaarden opgenomen waaraan het bedrijf dat het MDOP opstelt voor de VvE moet voldoen. Er is een lijst gemaakt van bedrijven die aan deze voorwaarden voldoen. Wanneer u een MDOP wilt laten opstellen kunt u deze lijst bij de gemeente opvragen. Stuur een e-mail naar: mdop@denhaag.nl met het verzoek om de lijst met bedrijven. U krijgt dan de lijst toegestuurd en kunt zelf een keuze maken. 

Voor wie?

Haagse VvE’s met minder dan 10 appartementen.

Hoogte subsidie

Een VvE kan een starttarief van € 300 krijgen en daarbij opgeteld maximaal € 100 per appartement. De subsidie is nooit meer dan 75% van de totale kosten van het MDOP.

Voorwaarden

 • De subsidie kan worden aangevraagd nádat de MDOP is opgesteld volgens het instructieblad.
 • De VvE moet een (vergader)besluit overleggen waarin zij instemt met deelname aan het volgsysteem van de gemeente om de uitvoering van de MDOP’s te monitoren.
 • De subsidie wordt uitbetaald op het bankrekeningnummer van de VvE.

Nodig bij aanvraag

Stuur met het verantwoordingsformulier mee:

 • een kopie van het MDOP
 • de factuur
 • het vergaderbesluit van de VvE waarin zij instemt met deelname aan het volgsysteem van de gemeente

  Aanvragen

  • Vraag via mdop@denhaag.nl de lijst op met bedrijven die een MDOP opstellen volgens de voorwaarden en selecteer een bedrijf of vraag eerst offertes aan en maak een keuze.
  • Zodra u van het bedrijf een factuur ontvangt en het MDOP is opgesteld, kunt u de subsidie aanvragen. U vult het verantwoordingsformulier in en stuurt dit samen met een kopie van het MDOP, de factuur en het vergaderbesluit naar mdop@denhaag.nl.
  Verantwoordingsformulier voor subsidie MDOP (PDF, 105,4 kB)