Subsidie kleinschalige bedrijfshuisvesting aanvragen

Gaat u bedrijfsruimte ontwikkelen, bouwen of renoveren? Vraag dan subsidie aan bij de gemeente.

U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot en met 31 december 2022. Voor deze subsidie is in totaal € 1.500.000 beschikbaar. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling. U kunt dan geen subsidie meer aanvragen. Dit staat dan op deze pagina.

Voor wie?

De subsidie kleinschalige bedrijfshuisvesting is bedoeld voor:

 • eigenaren van bedrijfsruimte
 • eigenaren van vastgoed dat omgebouwd wordt naar bedrijfsruimte

Voorwaarden

 • De subsidie is bedoeld om het bouwen of verbouwen van nieuwe bedrijfsruimte aan te moedigen.
 • U kunt subsidie aanvragen voor ontwikkelings-, opknap- of verbouwwerkzaamheden.
 • U kunt de subsidie aanvragen voordat het werk begint.
 • U krijgt 90% van de subsidie als voorschot. De 10% die overblijft krijgt u als uw verantwoording is goedgekeurd.
 • De maximale subsidie bedraagt 10% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. U kunt maximaal € 100.000 subsidie krijgen.

Nodig bij uw aanvraag

U levert een projectplan aan van maximaal 10 pagina’s, exclusief bijlagen. Daarin staan de volgende gegevens:

 • een projectbegroting, als de aanvrager de bedrijfshuisvesting zelf gaat gebruiken
 • een business case, als de aanvrager de bedrijfshuisvesting gaat verhuren, met daarin:

  • een inschatting van de kosten voor de werkzaamheden
  • een overzicht van de vaste lasten
  • een omschrijving van de doelgroep en het marktsegment
  • de verwachte huurprijs
 • een projectplan, waarin duidelijk staat dat de nieuwe bedrijfshuisvesting voldoet aan de volgende randvoorwaarden:

  • De verdiepingshoogte is minimaal 4 meter.
  • Laden en lossen is mogelijk vanuit de buitenruimte of op eigen terrein.
  • Voor locaties die niet op bedrijventerreinen zijn gelegen is er een maximale gevellengte per type pand.
  • De bedrijfshuisvesting ziet er netjes uit.
  • De plek heeft de bestemming ’bedrijf’ of ‘gemengd met als toegestane functie bedrijf’, of er is een lopende aanvraag voor wijziging van de bestemming of het gebruik, waardoor een bedrijfsfunctie mogelijk is in de toekomst.
  • Het onroerend goed staat op 1 van de bedrijventerreinen of in 1 van de stadsdelen: Escamp, Scheveningen, Loosduinen, Segbroek of Centrum.

Aanvragen

Om subsidie aan te vragen stuurt u een e-mail naar bedrijfsruimte@denhaag.nl.

Hoelang duurt het?

Binnen 12 weken na uw aanvraag krijgt u bericht van de gemeente.

Contact

Heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar csbadvies@denhaag.nl.

Zie ook