Subsidie groene daken 2019 aanvragen

De subsidieregeling voor groene daken is tijdelijk en liep tot 1 juni 2019. Er komt naar verwachting een nieuwe regeling die met terugwerkende kracht zal ingaan vanaf 1 juni 2019.

Er komt naar verwachting een nieuwe regeling. Deze zal met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 juni 2019. Bent u van plan om aan de slag te gaan? Stel ons op de hoogte van uw plannen en dien een aanvraag in. De gemeente neemt contact met u op zodra uw aanvraag binnen de nieuwe regeling in behandeling gaat.

Voor wie?

Deze subsidie is voor eigenaren van een woning of pand (zoals bedrijven, scholen, buurthuizen, corporaties) en voor Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Onderzoek eerst of uw dak geschikt is voor de aanleg van een groen dak. U kunt dat bijvoorbeeld vragen aan een erkend (dakdekkers-)bedrijf. Is uw dak geschikt? Vraag dan de subsidie aan.

Voorwaarden

  • Het groene dak moet aangelegd worden volgens de bouwregels. Als het (intensieve) groene dak leidt tot een constructieve aanpassing of wanneer het betreffende pand een monument of beschermd stadsgezicht is en het groene dak is zichtbaar vanaf de straat, is een vergunning nodig. Vraag na bij het stadsdeelkantoor of u voor de aanpassingen een bouwvergunning nodig heeft en of er sprake is van een beschermd stadsgezicht.
  • Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 10 vierkante meter.
  • Het groene dak moet minimaal een waterbergende capaciteit van 18 liter per vierkante meter groen dak hebben.
  • De helling van het dak is niet meer dan 35°. U wordt aangeraden om samen met een gecertificeerd bedrijf een juiste keuze van een groen dakpakket te maken bij een hellend dak. Voor schuine daken zijn er speciale dakpakketten in de handel die het wegglijden tegengaan.
  • Het groene dak moet tenminste een wortelwerende laag hebben.

Nodig bij de aanvraag

Voor de aanvraag heeft u het volgende nodig:

  • een offerte van de leverancier of aannemer die het groene dak gaat aanleggen
  • een foto van het dak zonder begroeiing

Aanvragen

Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. U krijgt in totaal niet meer dan € 10.000 per aanvraag. Wanneer u bericht heeft ontvangen van de gemeente dat u subsidie krijgt, kunt u het groene dak aanleggen.

Aanvragen

Hoe lang duurt het?

Binnen 12 weken krijgt u bericht van de gemeente.

Verantwoording

De subsidie wordt uitbetaald nadat de werkzaamheden zijn voltooid en u een verantwoordingsformulier bij de gemeente heeft ingediend. Dit formulier moet u uiterlijk binnen 6 maanden na de subsidieverlening bij de gemeente indienen, uiterlijk voor 1 augustus 2019.

Wanneer is een groen dak het beste aan te leggen?

Een groen dak kan bijna het gehele jaar door worden aangelegd. In overleg met de gekozen leverancier, bespreekt u de meest gunstige periode voor u.

Combineren met subsidie voor dak- en/of vloerisolatie

Naast de subsidie voor een groen dak is het ook mogelijk om subsidie dak- en/of vloerisolatie aan te vragen. De combinatie van het aanbrengen van dakisolatie met daarop de aanleg van een groen dak zorgt voor een uitstekende isolerende werking.