Subsidie duurzaamheid aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? Vraag dan subsidie aan! Zo helpt ook u mee om Den Haag duurzamer te maken.

Duurzaam project

Een duurzaam project is goed voor mens en milieu. Voorbeelden van duurzame projecten zijn:

 • energie besparen met de sportvereniging
 • de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen
 • meer groen in uw omgeving creëren
 • slimme manieren om afval te hergebruiken of te scheiden
 • bewust omgaan met voedsel
 • verbeteren van de luchtkwaliteit.

Voor wie?

U kunt alleen namens een stichting of vereniging subsidie aanvragen voor een duurzaam project in uw wijk. Heeft u geen stichting of vereniging? Dan kan de gemeente u helpen bij het oprichten daarvan. Stichting GreenWish werkt daarbij samen met de gemeente en kan u vertellen hoe u het beste de aanvraag kunt doen. Meer over GreenWish leest u op www.greenwish.nl.

Voorwaarden

 • Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en u woont bijeenkomsten bij die de gemeente organiseert. Daar kunt u deskundigen en andere deelnemers ontmoeten. Bijvoorbeeld voor advies over organisatie en kosten. U kunt zo kennis en ervaringen uitwisselen. Bent u verhinderd? Meld u dan af via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.
 • Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan. Zo helpt u anderen die ook een duurzaam project willen opzetten. U stuurt het verslag per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl. U krijgt hier nog informatie over.
 • U kunt maximaal € 5.000 subsidie krijgen voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2500 voor advieskosten offerte en maximaal € 2500 aan kosten voor organisatie, communicatie, juridisch advies en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging.
 • De gemeente geeft per jaar 1 keer subsidie per project.

Lees meer over de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening Den Haag (op www.overheid.nl) en in de Subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken 2018 (RIS298941).

Aanvragen

Subsidie aanvragen

Hoe lang duurt het?

Heeft u de subsidie aangevraagd? Dan beslist de gemeente of u de subsidie krijgt. Er zijn daarvoor 2 beslismomenten. Het moment hangt af van wanneer u de subsidie aanvraagt:

 • aanvraag voor 18 mei: u hoort voor 1 juli of u subsidie krijgt
 • aanvraag tussen 18 mei en 9 november: u hoort voor 31 december of u subsidie krijgt

Eerdere succesvolle projecten

In de 3 jaar dat de subsidieregeling Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken loopt, zijn al veel succesvolle projecten ontstaan. Duurzaam Den Haag heeft hiervan voorbeelden geplaatst.

Meer informatie

Neem gerust contact op via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl. De gemeente bekijkt graag hoe ze u met uw project kan helpen.