Subsidie duurzaamheid aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? De subsidie duurzaamheid voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken wordt binnenkort vervolgd.

Daarover worden nog afspraken gemaakt. Op deze pagina leest u over de mogelijkheden die de subsidie u kan bieden.

Duurzaam project

Duurzaamheid vanuit de Haagse wijken, dat wil de gemeente een kans geven. Een duurzaam project is goed voor mens en milieu, voor hier en nu en voor de toekomst. Voorbeelden van duurzame wijkprojecten zijn:

 • energie besparen met de vereniging
 • de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen
 • meer groen in uw omgeving creëren
 • slimme manieren om afval te hergebruiken of te scheiden
 • een stichting oprichten die onderzoekt hoe de buurt zonder gas wordt
 • bewust omgaan met voedsel
 • verbeteren van de luchtkwaliteit

Voor wie?

U kunt alleen namens een stichting of vereniging subsidie aanvragen voor een duurzaam project in uw wijk.

Voorwaarden

 • Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en u woont bijeenkomsten bij die de gemeente organiseert. Daar kunt u deskundigen en andere deelnemers ontmoeten. Bijvoorbeeld voor advies over organisatie en kosten. U kunt zo kennis en ervaringen uitwisselen. Bent u verhinderd? Meld u dan af via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.
 • Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan. Zo helpt u anderen die ook een duurzaam project willen opzetten. U stuurt het verslag per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl.
 • U kunt maximaal € 5.000 subsidie krijgen voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2500 voor advieskosten en maximaal € 2500 aan kosten voor organisatie, communicatie, juridisch advies en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging.
 • De gemeente geeft per jaar 1 keer subsidie per projectaanvraag.

Lees meer over de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening Den Haag (op www.overheid.nl) en in de Subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken 2018 (RIS298941).

Aanvragen

U kunt nu geen subsidie duurzaamheid aanvragen. De gemeente ontwikkelt een vernieuwde regeling voor Duurzaamheid vanuit Haagse wijken voor 2019-2021. Als de gemeenteraad akkoord is, kunt u op deze pagina een aanvraagformulier invullen.

Hoe lang duurt het?

Als u het aanvraagformulier heeft verstuurd, beslist de gemeente of u de subsidie krijgt. Er zijn daarvoor 2 beslismomenten. Het moment hangt af van wanneer u de subsidie aanvraagt:

 • aanvraag voor 18 mei: u hoort voor 1 juli of u subsidie krijgt
 • aanvraag tussen 18 mei en 9 november: u hoort voor 31 december of u subsidie krijgt

Subsidie en succesvolle projecten

Andere subsidies en succesvolle projecten vanuit deze en andere regelingen vindt u op de website van Duurzaam Den Haag.

Meer informatie

Neem gerust contact op via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl. De gemeente bekijkt graag hoe ze u met uw project kan helpen.