Subsidie duurzaamheid aanvragen

Start u een duurzaam project in uw wijk? Dan kunt u maximaal € 5.000 subsidie voor het opstarten van duurzame initiatieven in Haagse wijken aanvragen. De subsidie voor 2019 is op, vandaar dat u deze op dit moment niet kunt aanvragen. Dit kan weer vanaf 1 februari 2020. Lees over de mogelijkheden die de subsidie u kan bieden.

De gemeente wil duurzaamheid vanuit de wijken een kans geven. Een duurzaam project is goed voor mens en milieu, voor hier en nu en voor de toekomst. Voorbeelden van duurzame wijkprojecten zijn:

 • energie besparen met de vereniging
 • de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen
 • een plan voor meer groen in uw omgeving maken
 • samen slimme manieren delen om afval te hergebruiken of te scheiden
 • een stichting oprichten die onderzoekt hoe de buurt zonder gas wordt
 • hoe kan je laten zien hoe je bewust omgaat met voedsel?
 • hoe verbeter je samen de luchtkwaliteit in je straat?

Voor wie?

U kunt alleen namens een stichting, vereniging of coöperatie subsidie aanvragen voor een duurzaam project in uw wijk.

Aanvragen

U kunt vanaf 1 februari 2020 een subsidie aanvragen vanuit de Subsidieregeling duurzame wijkactie Den Haag 2019-2021.

Voorwaarden

 • Als u subsidie krijgt, voert u het project uit en u woont bijeenkomsten bij die de gemeente organiseert. Daar kunt u deskundigen en andere deelnemers ontmoeten. Bijvoorbeeld voor advies over organisatie en kosten. U kunt zo kennis en ervaringen uitwisselen. Bent u verhinderd? Meld u dan af via e-mailadres: duurzamehaagsewijken@denhaag.nl.
 • Na het project stuurt u de gemeente een projectverslag. Hierin beschrijft u hoe het opzetten van het project is gegaan. Zo helpt u anderen die ook een duurzaam project willen opzetten. U stuurt het verslag per e-mail naar: subsidies@denhaag.nl.
 • U kunt maximaal € 5.000 subsidie krijgen voor uw project. Dit bedrag is voor advies- en proceskosten: maximaal € 2.500 voor advieskosten en maximaal € 2.500 aan kosten voor organisatie, communicatie, juridisch advies en inschrijvingskosten van een stichting of vereniging.
 • De gemeente geeft per jaar 1 keer subsidie per projectidee, per aanvrager en per locatie waar het project wordt uitgevoerd.

Lees meer over de voorwaarden in de Algemene subsidieverordening Den Haag (op www.overheid.nl) en in de Subsidieregeling Duurzame Haagse wijkactie 2019 (RIS302516).

Hoe lang duurt het?

Als u de aanvraagt heeft verstuurd, beslist de gemeente of u subsidie krijgt. Is de aanvraag volledig en past ze binnen deze subsidie, dan wordt de aanvraag toegekend op volgorde van binnenkomst, tot het beschikbare budget voor dit jaar verdeeld is. De uiterste datum van indiening voor 2019 is 30 september 2019 en de uiterste beslisdatum hierover is 16 november 2019.

Meer informatie

Neem gerust contact op via e-mailadres duurzamehaagsewijken@denhaag.nl of via info@greenwish.nl of via info@fonds1818.nl. De gemeente, Greenwish en Fonds 1818 bekijken graag hoe ze u met uw project kunnen helpen.

Subsidies en succesvolle projecten

Andere subsidies en succesvolle projecten vanuit deze en andere regelingen vindt u op de website van Duurzaam Den Haag.