Subsidie dak- en vloerisolatie 2019 aanvragen

Gaat u het dak of de vloer op de begane grond in uw woning in Den Haag isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Zorg dat het werk wordt uitgevoerd volgens de informatie- en instructiebladen op de pagina Hoe isoleert u uw dak of vloer. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie. Let wel, de instructiebladen 2019 zijn gewijzigd ten opzicht van voorgaande regelingen. Indien u dringende redenen heeft om de dakisolatie anders uit te laten voeren dan aangegeven in het instructieblad neem dan eerst contact op met de gemeente om te overleggen. U kunt uw offerte met uitleg van reden sturen naar bouwecologie@denhaag.nl. Daarna kan er samen gekeken worden of u eventueel recht heeft op subsidie.

Voor wie?

Deze subsidie is voor particuliere woningeigenaren, particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE) en organisaties met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status.

  Nodig bij uw aanvraag

  Als het werk door een aannemer is uitgevoerd:

  • Een kopie van de eindfactuur van de aannemer met een specificatie van de toegepaste materialen. Deze moet zijn geaccordeerd door de subsidieaanvrager. De facturen mogen niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment dat u de aanvraag indient.
  • Een ondertekende verklaring van de aannemer dat de isolatie volgens de instructiebladen is aangebracht.
  • Een kopie van een aangepast energielabel voor de woning na aanbrengen van de dak- of vloerisolatie. Een energielabel kunt u aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

  Als het werk in eigen beheer is uitgevoerd:

  • Kopieën van gespecificeerde nota’s van aangeschafte materialen en andere gemaakte noodzakelijke kosten. De nota’s mogen niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment dat u de aanvraag indient.
  • Een kopie van een aangepast energielabel voor de woning na aanbrengen van dak- of vloerisolatie. Een energielabel kunt u aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

  Voor de aanleg van een dak- en/of vloerisolatie kunt u € 12,50 per vierkante meter subsidie krijgen, tot een maximum van 50% van de werkelijke kosten.

    Aanvragen

    Dit is een tijdelijke subsidieregeling. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2020. Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 900.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvragen meer indienen. Dit wordt tijdig bekendgemaakt op deze pagina.

    Subsidie aanvragen

    Voorwaarden

    • De subsidie kan worden aangevraagd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
    • De subsidie geldt voor woningen gebouwd vóór 1985. Isolatiemaatregelen in aan- of opbouwen die na 1985 zijn gerealiseerd komen evenmin in aanmerking. Woningen vanaf 1985 zijn namelijk meestal al voorzien van een goede isolatie.
    • De dak- en/of vloerisolatie moet volgens de informatie- en instructiebladen van: Hoe isoleert u uw dak of vloer. Voor het recht op subsidie van de gemeente moet u bewijzen dat u het werk heeft uitgevoerd zoals in deze informatie- en instructiebladen is aangegeven.
    • U kunt per adres maar eenmaal subsidie aanvragen voor dak- en/of vloerisolatie.
    • Is uw woning een Rijksmonument? Dan moet u voor werkzaamheden aan het dak een vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor werkzaamheden aan de vloer.

    Hoe lang duurt het?

    Binnen 12 weken krijgt u bericht van de gemeente.

    Goed om te weten

    Combineren met subsidie voor groene daken

    Naast de subsidie voor dak- en/of vloerisolatie is het ook mogelijk om subsidie groene daken aan te vragen. De combinatie van het aanbrengen van dakisolatie met daarop de aanleg van een groen dak zorgt voor een uitstekende isolerende werking.