Subsidie dak- en vloerisolatie 2019 aanvragen

Op dit moment kunt u deze subsidie niet aanvragen. De regeling was tijdelijk en liep tot 1 juli 2019. Zodra er een nieuwe regeling is, kunt u die wel weer op deze pagina aanvragen.

Voor wie?

Deze subsidie is voor particuliere woningeigenaren, particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Belangrijk: Instructiebladen

Zorg dat het werk wordt uitgevoerd volgens de informatie- en instructiebladen van: Hoe isoleer ik mijn dak of vloer?. Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie.

Voorwaarden

 • De subsidie kan worden aangevraagd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • De subsidie geldt voor woningen gebouwd vóór 1985. Isolatiemaatregelen in aan- of opbouwen die na 1985 zijn gerealiseerd komen evenmin in aanmerking. Woningen vanaf 1985 zijn namelijk meestal al voorzien van een goede isolatie.
 • De dak- en/of vloerisolatie moet volgens de informatie- en instructiebladen van: Hoe isoleer ik mijn dak of vloer?. Voor het recht op subsidie van de gemeente moet u bewijzen dat u het werk heeft uitgevoerd zoals in deze informatie- en instructiebladen is aangegeven.
 • U kunt per adres maar eenmaal subsidie aanvragen voor dak- en/of vloerisolatie.
 • Is uw woning een Rijksmonument? Dan moet u voor werkzaamheden aan het dak een vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor werkzaamheden aan de vloer.

Nodig bij de aanvraag

Als het werk door een aannemer is uitgevoerd:

 • Een kopie van de eindfactuur van de aannemer met een specificatie van de toegepaste materialen. Deze moet zijn geaccordeerd door de subsidieaanvrager. De facturen mogen niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment dat u de aanvraag indient.
 • Een ondertekende verklaring van de aannemer dat de isolatie volgens de instructiebladen is aangebracht.
 • Een definitief energielabel voor de woning na afloop van de isolatiewerkzaamheden. Een energielabel kunt u aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Als het werk in eigen beheer is uitgevoerd:

 • Kopieën van gespecificeerde nota’s van aangeschafte materialen en andere gemaakte noodzakelijke kosten. De nota’s mogen niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment dat u de aanvraag indient.
 • Een definitief energielabel voor de woning na afloop van de isolatiewerkzaamheden. Een energielabel kunt u aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

Voor de aanleg van een dak- en/of vloerisolatie kunt u € 12,50 per vierkante meter subsidie krijgen, tot een maximum van 50% van de werkelijke kosten.

Tips

 • Spreek met uw aannemer af dat u 10-25% van de eindfactuur nog niet betaalt. U wacht eerst goedkeuring door de gemeente van uw aanvraag af.
 • Het is belangrijk dat uw aannemer een CAR-verzekering (Construction All Risks) heeft. Die verzekering dekt schade die de aannemer veroorzaakt tijdens de werkzaamheden en schade aan uw of andermans eigendom. Alle aannemers die zijn aangesloten bij BouwGarant hebben de juiste verzekeringen.
 • Op de website van Vereniging Eigen Huis kunt u berekenen wat een redelijke prijs is voor het isoleren van dak- en/of vloer voor uw woning.

  Aanvragen

  Dit is een tijdelijke subsidieregeling. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 1 juli 2019. Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 200.000. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvragen meer indienen. Dit wordt tijdig bekendgemaakt op deze pagina.

  Kosten

  Gratis.

  Hoe lang duurt het?

  Binnen 12 weken krijgt u bericht van de gemeente.

  Combineren met subsidie voor groene daken

  Naast de subsidie voor dak- en/of vloerisolatie is het ook mogelijk om subsidie groene daken aan te vragen. De combinatie van het aanbrengen van dakisolatie met daarop de aanleg van een groen dak zorgt voor een uitstekende isolerende werking.