Subsidie dak- en vloerisolatie 2016-2018 aanvragen

Gaat u het dak of de vloer op de begane grond in uw woning in Den Haag isoleren? Dan kunt u subsidie krijgen van de gemeente.

Voor wie?

Deze subsidie is voor particuliere woningeigenaren, particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE).

Belangrijk: Instructiebladen

Zorg dat het werk wordt uitgevoerd volgens de informatie- en instructiebladen van: Hoe isoleer ik mijn dak of vloer? Alleen dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie.

Voorwaarden

 • De subsidie kan worden aangevraagd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 • De subsidie geldt voor woningen gebouwd vóór 1985. Isolatiemaatregelen in aan- of opbouwen die na 1985 zijn gerealiseerd komen evenmin in aanmerking. Woningen vanaf 1985 zijn namelijk meestal al voorzien van een goede isolatie.
 • De dak- en/of vloerisolatie moet volgens de informatie- en instructiebladen van: Hoe isoleer ik mijn dak of vloer?. Voor het recht op subsidie van de gemeente moet u bewijzen dat u het werk heeft uitgevoerd zoals in deze informatie- en instructiebladen is aangegeven.
 • U kunt per adres maar eenmaal subsidie aanvragen voor dak- en/of vloerisolatie.
 • Is uw woning een Rijksmonument? Dan moet u voor werkzaamheden aan het dak een vergunning aanvragen. Dit geldt niet voor werkzaamheden aan de vloer.

Nodig bij de aanvraag

Als het werk door een aannemer is uitgevoerd:

 • Een kopie van de eindfactuur van de aannemer met een specificatie van de toegepaste materialen, die is geaccordeerd door de subsidieaanvrager. De facturen mogen niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment dat u de aanvraag indient.
 • Een ondertekende verklaring van de aannemer dat de isolatie volgens de instructiebladen is aangebracht.
 • Een definitief energielabel voor de woning, dit geldt alleen voor aanvragen vanaf 1 augustus 2018. Een energielabel kunt u aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

  Als het werk in eigen beheer is uitgevoerd:

  • Kopieën van gespecificeerde nota’s van aangeschafte materialen en andere gemaakte noodzakelijke kosten. De nota’s mogen niet ouder zijn dan 4 maanden op het moment dat u de aanvraag indient.
  • Een definitief energielabel voor de woning, dit geldt alleen voor aanvragen vanaf 1 augustus 2018. Een energielabel kunt u aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.

  Voor de aanleg van een dak- en/of vloerisolatie kunt u € 12,50 per vierkante meter subsidie krijgen, tot een maximum van 50% van de werkelijke kosten.

   Aanvragen

   Let op: dit is een tijdelijke subsidieregeling. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2018. Voor deze subsidie is een budget beschikbaar van totaal € 1,5 miljoen. Als het subsidiebudget op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvragen meer indienen. Dit wordt tijdig bekendgemaakt op deze pagina.

   Subsidie aanvragen

   Kosten

   Gratis.

   Hoe lang duurt het?

   Binnen 12 weken krijgt u bericht van de gemeente.

   Combineren met subsidie voor groene daken

   Naast de subsidie voor dak- en/of vloerisolatie is het ook mogelijk om subsidie groene daken aan te vragen. De combinatie van het aanbrengen van dakisolatie met daarop de aanleg van een groen dak zorgt voor een uitstekende isolerende werking.