Doorstroompremie aanvragen

Gaat u verhuizen en laat u een grote sociale huurwoning achter? Dan kunt u een doorstroompremie aanvragen bij de gemeente.

Wat is het?

Met de premie wil de gemeente bewoners helpen met de doorstroming naar een beter passende woning. Deze doorstroompremie is een subsidie van € 2.700. U kunt de premie krijgen als u een grote sociale huurwoning in Den Haag achterlaat en verhuist naar een andere woning in Den Haag of Haaglanden. Een woningcorporatie kan uw oude woning vervolgens weer toewijzen aan een groot huishouden.

Voorwaarden

 • U huurt een woning in Den Haag van een woningcorporatie.
 • Uw huishouden bestaat uit maximaal 3 personen.
 • De woonoppervlakte van uw woning is minimaal 80 vierkante meter.
 • Uw woning heeft minimaal 5 kamers.
 • Er kan 1 subsidieaanvraag worden ingediend per subsidieaanvrager en per adres.
 • De aanvrager of medehuurder heeft nog geen uitkering gekregen op basis van:

  • de doorstroompremie scheefwonen
  • verhuiskostenpremie grote woningen
  • stimuleringspremie grote sociale huurwoningen
  • subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen 2016-2018
  • subsidieregeling doorstroompremie grote sociale huurwoningen 2020
 • De aanvrager heeft nog geen verhuiskostenvergoeding gekregen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Nodig bij de aanvraag

 • Een kopie van een bankafschrift, waarop uw naam en IBAN-nummer zichtbaar zijn.
 • Een schriftelijke bevestiging van de corporatie dat de huur is opgezegd.
  De datum van deze bevestiging ligt niet meer dan 3 weken vóór de datum waarop de subsidieaanvraag is ingediend.
  De einddatum van het huurcontract mag niet meer dan 2 maanden na de datum liggen waarop de subsidieaanvraag is ingediend.
  Beide data worden vermeld in de bevestiging van de corporatie.
 • De getekende koop-/aanneemovereenkomst of het huurcontract van uw nieuwe woning in regio Haaglanden. Deze staan beide op naam van de aanvrager.
 • Een ondertekende verklaring door de corporatie, waarin staat dat:

  • de corporatie kennis heeft genomen van de in te dienen subsidieaanvraag door de aanvrager
  • de aanvrager een grote sociale huurwoning in Den Haag verlaat, die bedoeld is voor een groot huishouden (ouder(s) met minimaal 4 kinderen)
  • de corporatie haar uiterste best doet de grote woning weer passend toe te wijzen aan een groot huishouden
  • het woonoppervlak en de kale (subsidiabele) huurprijs van de achtergelaten woning.

Aanvragen

Vul het onderstaand formulier in:

Aanvraagformulier doorstroompremie grote sociale huurwoningen (PDF, 96,9 kB)

Een nieuw aanvraagformulier voor de subsidieregeling 2021-2022 volgt. Tot die tijd kunt u dit formulier gebruiken.

 • Haal een verklaring bij uw woningcorporatie waarin staat dat uw woning voldoet aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
 • Maak een kopie van een bankafschrift, waarbij uw naam en IBAN- nummer zichtbaar zijn.
 • Stuur het ingevulde aanvraagformulier en alle bijlagen per e-mail naar subsidies@denhaag.nl.
 • Of stuur het per post naar:
  Gemeente Den Haag
  Centraal Subsidiebureau (Csb)
  Postbus 16106
  2500 BC Den Haag

U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen. Vanaf 1 januari 2023 neemt de gemeente geen aanvragen meer in behandeling.

Het totale subsidiebudget is € 73.600. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, sluit de regeling. Dat kan dus (veel) eerder dan 31 december 2022 zijn.

Hoelang duurt het?

Binnen 12 weken krijgt u bericht van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de subsidieregeling? Neem dan contact op met de gemeente.

Zie ook