Den Haag - Subsidie elektrische bestelauto's en taxi's aanvragen

Subsidie elektrische bestelauto's en taxi's aanvragen

De subsidieregeling voor de aanschaf van een 100% elektrische bestelauto of taxi is gestopt op 1 januari 2019.

Wat is het?

Via deze subsidieregeling konden 100% elektrische bestelauto’s en taxi’s met subsidie worden aangeschaft of geleased.

Hoogte van de subsidie

Het subsidiebedrag was:

  • maximaal € 3.000 voor een gebruikte auto en maximaal € 5.000 voor een nieuwe auto
  • nooit hoger dan 50% van de aanschafprijs

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor bestelauto’s en taxi’s samen was € 300.000.

Voorwaarden

Lees alle voorwaarden in:

Nodig bij de aanvraag

  • Een kopie van een recent bankafschrift op naam van de aanvrager.
  • Als de aanvrager ondernemer is, een kopie inschrijving van de Kamer van Koophandel.
  • Een voorstel voor lease of een offerte voor de aanschaf van een elektrische bestelauto of taxi van een autobedrijf met een RDW-erkenning ‘bedrijfsvoorraad'. Bij een gebruikt elektrisch voertuig moet in de offerte het kenteken genoemd worden.

Aanvragen

U kunt de subsidie elektrische bestelauto's en taxi's niet meer aanvragen. De regeling is op 1 januari 2019 gestopt.

Hoe lang duurt het?

Binnen 4 weken nadat de gemeente uw aanvraag heeft ontvangen, krijgt u bericht of uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. De gemeente heeft deze tijd nodig voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door controle van de gegevens in de basisregistratie personen, de offerte en de RDW-gegevens, het nemen van een besluit over de subsidieaanvraag en het versturen van de stukken aan de aanvrager.

Binnen 2 weken na dagtekening van het besluit tot subsidievaststelling wordt de subsidie uitbetaald.

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar denhaagelektrisch@denhaag.nl.