Vergoeding congresdeelname bestuurder sportvereniging aanvragen

Sportcongressen verbreden de kennis van verenigingsbestuurders. De gemeente stimuleert deelname aan sportcongressen door een vergoeding aan te bieden.

Het team Verenigingsondersteuning stimuleert de deelname aan congressen door leden van het kader van sportverenigingen. De gemeente vergoedt bijvoorbeeld het landelijke sportbestuurderscongres.

Vergoeding voor kaderleden

Verenigingen kunnen voor 1/3 deel van de kosten een vergoeding krijgen wanneer leden van het kader voor hun functie binnen de vereniging (sport)congressen willen bijwonen. De toezegging van deze vergoeding wordt voor elke aanvraag apart bekeken. U kunt een vergoeding aanvragen bij de consulent van uw vereniging.

Overzicht congressen

Een overzicht van landelijke congressen vindt u op: